Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 05.08.2022 - 30.09.2022
Added on: 05.08.2022

Nabór do numeru monograficznego: Wojny, konflikty zbrojne, "specjalne operacje wojskowe”

Type of the event:
Call for papers
Organisers:

Redakcja czasopisma „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” zaprasza do przesyłania zgłoszeń do numeru monograficznego: Wojny, konflikty zbrojne, „specjalne operacje wojskowe”.

autor: TheHilaryClark, źródło: Pixabay

Czy wojnę można zrozumieć? Czy można ją usprawiedliwić albo – przynajmniej – uzasadnić? Czy uzasadnienie wojny samo w sobie nie jest już nieetyczne? To podstawowe pytanie o to, czy wojnę w ogóle można konceptualizować oraz jak to robić w ramach różnych dyscyplin: filozofii, socjologii, psychologii, teologii, antropologii i wielu innych.

Być może teoretyczne zagadnienia związane z wojną, konfliktami zbrojnymi, terroryzmem wydają się obecnie – zwłaszcza z perspektywy ukraińskiej – mniej ważne czy nawet niewłaściwe wobec doświadczenia śmierci, cierpienia i strachu. Bez wątpienia wojna mieści się w obszarze doświadczenia śmierci: naszych bliskich i obcych, zwierząt, miast i całych regionów, naszej bezpiecznej codzienności.

„Najpierw idą rosyjskie książki, potem idą rosyjskie czołgi” – powiedziała Oksana Zabużko, komentując klasyczną literaturę rosyjską jako esencję współczesnego imperializmu Wladimira Putina. Jak jest rola (samo)krytyczna kultury? Czy możemy obarczyć odpowiedzialnością kulturę – nierozerwalnie przecież związaną z procesami społecznymi i politycznymi?

Poniżej przedstawiamy Państwu listę interesujących nas problemów i zagadnień, które mogą stanowić dla Państwa inspirację. Zachęcamy gorąco do podjęcia poniższych lub własnych tematów:

 • wojna jako doświadczenie/przeżycie
 • psychologiczne, socjologiczne i filozoficzne interpretacje wojen i ich źródeł
 • jak i czy konceptualizować wojny? wojna jako konceptualne wyzwanie dla psychologii, socjologii, teologii, filozofii, antropologii, itp.
 • wojna jako krytyka kultury, krytyka społeczna i polityczna przedstawienia wojny w kulturze; wojna w kulturze popularnej
 • modusy przetrwania i powojenne latencje (traumy, postpamięć, nekropolityka/nekroprzemoc itp)
 • jednostka wobec wojny: żołnierz, cywil, ofiara, świadek, przeżywiec, reporter itp.
 • wojny vs kryzys ekologiczny/klimatyczny
 • perwersyjność wojny: fascynacja wojną, zabijaniem, militaryzmem, uzbrojeniem, mundurami itp.
 • wojna a geografia: „poruszone mapy”; krajobrazy (po)wojenne
 • demokratyczne korzenie wojny (wojna jako rewers demokracji)
 • resentyment, uraza i marzenia o imperium. Historyczne analogie
 • Europa w czasie wojny. Powrót do XX wieku? (Nie)powtarzalność wojny
 • ludobójstwo: współczesne formy eliminacji
 • uchodźcy wojenni: szlaki XXI wieku
 • zmęczenie empatią (compassion fatigue)
 • metaforyka wojenna w uzusie językowym, w literaturze i sztuce, w dyskursach nieliterackich
 • współczesna propaganda i nowe technologie

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 września 2022 r. na adres: redakcja.jednakksiązki@gmail.com.

Termin nadsyłania artykułów: 31 grudnia 2022 r.

prof. dr hab. Maciej Michalski
dr Martyna Wielewska-Baka

Information

Address:
redakcja.jednakksiązki@gmail.com
Application deadline for speakers:
30.09.2022
Fee:
bez opłat
Added on:
5 August 2022; 12:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
5 August 2022; 12:29 (Mariola Wilczak)

See also

04.01.2018

Niedokończona wojna? Doświadczenie I wojny światowej i konstruowanie polskości

Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie zaprasza do namysłu nad tym, jak I wojna światowa wpłynęła na konstruowanie, rekonstruowanie i dekonstruowanie polskości. Refleksja zogniskowana będzie wokół zagadnień związanych z procesami tworzenia i przeobrażania tożsamości społeczeństwa polskiego, w tym również procesów tzw. wędrujących tożsamości. Niemniej ważne jest, jak „nowa polskość” postrzegana była z zewnątrz, głównie przez Niemców i Rosjan. Organizatorzy zachęcają do rozważenia następujących problemów szczegółowych:

01.10.2019

Wielkie Pomorze. Wojna i pokój

Promocja książki: Wielkie Pomorze. Wojna i pokój, pod red. Daniela Kalinowskiego, Słupsk-Gdańsk 2019 prowadzenie: p.o. Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Dąbrowskiej w Słupsku, Sławomir Żabicki

20.02.2019

Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz udziału w I międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji z cyklu „Wojna i książka” pt. "Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych". Stan badań i perspektywy badawcze. Poznań, 13-15 listopada 2019 r.

05.02.2017

Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady

Choć od zakończenia II wojny światowej minęło ponad 70 lat, skutki tego wydarzenia, podobnie jak innych, bezpośrednio z nim związanych, są nadal odczuwalne. Podczas gdy faktyczni ich świadkowie coraz liczniej odchodzą, traumatyczne wydarzenia i ich konsekwencje stają się przedmiotem narracji tworzonych przez tych, którzy doświadczyli ich wyłącznie w formie zapośredniczonej. O drugiej wojnie światowej i Zagładzie opowiadają już niemal wyłącznie kolejne generacje.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.