Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.09.2019 - 21.09.2019
Added on: 26.04.2019

(Nie)pokój w tekstach kultury XIX–XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:

Nawiązując do idei poprzednich cyklicznych spotkań konferencyjnych, poświęconych (Nie)męskości oraz (Nie)smakowi w tekstach kultury XIX–XXI wieku, tym razem pragniemy zaprosić Państwa do udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji na temat szeroko rozumianego (Nie)pokoju pojawiającego się na przestrzeni trzech wieków.

Konferencję naszą projektujemy jako interdyscyplinarną i komparatystyczną. Zaproszenie kierujemy do literaturoznawców, językoznawców, antropologów kultury, filmoznawców, teatrologów, religioznawców, psychologów, filozofów, socjologów oraz wszystkich tych, którym zaproponowana tematyka jest szczególnie bliska i chcieliby się podzielić refleksją dotyczącą m.in. zagadnień wyszczególnionych poniżej:

 • (Nie)pokoje społeczne XIX–XXI w.
 • (Nie)pokój egzystencjalny, „jaskółczy niepokój”
 • (Nie)pokój somatyczny
 • Wojna i (nie)pokój
 • Nie-pokój – nie-wojna, czyli…?
 • Od Niepokoju Tadeusza Różewicza do…
 • Niepokój rzeczy – od syllogomanii do skandynawskiego minimalizmu
 • Wspólny (nie)pokój – pokoleniowe doświadczenia lęku, nerwicy, chorób psychicznych
 • Od niepokoju do świętego(?) (s)pokoju
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają… (nie)pokój
 • Znaki (nie)pokoju
 • (Nie)pokój (współczesnego) humanisty
 • Pokój jako miejsce i (nie)pokój jako (nie)miejsce
 • (Nie)pokój ucieczki, (nie)pokój zagadek
 • (Nie)pokój do wynajęcia
 • Pokoje, salony, klitki M2…
 • Niepokój w pokoju: pusty pokój, pokój bez okien, pokój bez klamek…
 • (Nie)twórczy (nie)pokój

Lista zagadnień sygnalizuje jedynie proponowaną przez nas tematykę, jesteśmy zatem otwarci na Państwa projekty i autorskie pomysły.

Na propozycje tematów i abstrakty (do 1000 znaków) oczekujemy do 30 czerwca 2019 roku.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: konferencja.niepokoj@gmail.com. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej prześlemy do 2 lipca 2019 roku. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wyboru. Opłata konferencyjna obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, obiadu i kolacji, bufetu kawowego w przerwach obrad oraz planowanej publikacji pozytywnie zrecenzowanych artykułów i wynosi 300 zł dla doktorantów i 400 zł dla pozostałych uczestników konferencji. Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów noclegu, służymy jednak pomocą w jego wskazaniu.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego:

prof. UG dr hab. Barbara Zwolińska

mgr Krystian Maciej Tomala – sekretarz konferencji

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2019 12:00
Fee:
300-400 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.