Polish Studies Bulletin
Date of the event: 23.06.2016 g.20:30 - 23.06.2016 g.23:00
Added on: 27.04.2016

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Type of the event:
Meeting
City or town:
Katowice
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, tłumaczami – osobami i instytucjami, którym los promocji języka, literatury i kultury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum było elementem VI Światowego Kongresu Polonistów, w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbyła się 23 czerwca 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentowały polskie i zagraniczne wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Była to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek, podręczników i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych honorowym patronatem objął Instytut Książki.

W Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych uczestniczyli:
- GLOSSA Szkoła Języków Obcych Glossa - Polish Language School
- Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
- Fundacja Nauki Języków Obcych "Linguae Mundi"
- Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego
- Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych
- Postscriptum Polonistyczne
- Czasopismo Naukowe "Anthropos?"
- Zeszyty Literackie
- Czas Kultury
- Serie wydawnicze: „Polonica”, „Laboratio est/ovest”, „Biblioteca di Cultura Polacca” oraz rocznika polonistycznego „pl-it” (Włochy)
- Wydawnictwo FA-art
- „Narracje o Zagładzie”
- "Język a kultura"
- Wydawnictwo PROLOG PROLOG- Language School
- Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
- „Polish Studies”
- „Języki obce w szkole”
- Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
- Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza"
- Wydawnictwo Czarne
- Polonistyka
- ZRL/ The Problems of Literary Genres - Zagadnienia Rodzajów Literackich „Prace Polonistyczne”
- „Rozprawy Komisji Językowej”
- „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”
- Tekstualia Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”
- Śląskie Studia Polonistyczne
- "Teksty z ulicy"
- "Przeklady Literatur Slowianskich"
- Kwartalnik Fabryka Silesia
- Biuletyn Polonistyczny
- Wydawnictwo Naukowe Śląsk
- Nowa Panorama Literatury Polskiej

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.