Polish Studies Newsletter
Date of the event: 23.06.2016 g.20:30 - 23.06.2016 g.23:00
Added on: 27.04.2016

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych

Type of the event:
Meeting
City or town:
Katowice
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Others

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych to spotkania z wydawcami, tłumaczami – osobami i instytucjami, którym los promocji języka, literatury i kultury polskiej leży na sercu. To wyjątkowe forum było elementem VI Światowego Kongresu Polonistów, w sposób szczególny promującym czytelnictwo wśród odbiorców polskich i zagranicznych. Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych odbyła się 23 czerwca 2016 w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - Ciniba, jednym z najważniejszych miejsc związanych z promocją czytelnictwa w stolicy województwa śląskiego. Swą działalność zaprezentowały polskie i zagraniczne wydawnictwa, zaś uczestnicy Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych – prelegenci Kongresu, ale także zaproszeni goście, nauczyciele i wykładowcy śląskich i polskich szkół i uczelni, uczniowie, studenci oraz mieszkańcy miasta i regionu – mogli otrzymać za darmo lub nabyć za symboliczną cenę tytuły oferowane przez poszczególne wydawnictwa i redakcje. Była to okazja do wymiany myśli twórczej między osobami zaangażowanymi w prace nad powstawaniem książek, podręczników i czasopism, a ich odbiorcami – zarówno polskimi, jak i zagranicznymi.

Noc Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych honorowym patronatem objął Instytut Książki.

W Nocy Czasopism i Wydawnictw Polonistycznych uczestniczyli:
- GLOSSA Szkoła Języków Obcych Glossa - Polish Language School
- Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
- Fundacja Nauki Języków Obcych "Linguae Mundi"
- Polonica leguntur: literatura polska w krajach języka niemieckiego
- Fundacja Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych
- Postscriptum Polonistyczne
- Czasopismo Naukowe "Anthropos?"
- Zeszyty Literackie
- Czas Kultury
- Serie wydawnicze: „Polonica”, „Laboratio est/ovest”, „Biblioteca di Cultura Polacca” oraz rocznika polonistycznego „pl-it” (Włochy)
- Wydawnictwo FA-art
- „Narracje o Zagładzie”
- "Język a kultura"
- Wydawnictwo PROLOG PROLOG- Language School
- Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
- „Polish Studies”
- „Języki obce w szkole”
- Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
- Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza"
- Wydawnictwo Czarne
- Polonistyka
- ZRL/ The Problems of Literary Genres - Zagadnienia Rodzajów Literackich „Prace Polonistyczne”
- „Rozprawy Komisji Językowej”
- „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies”
- Tekstualia Palimpsesty Literackie Artystyczne Naukowe”
- Śląskie Studia Polonistyczne
- "Teksty z ulicy"
- "Przeklady Literatur Slowianskich"
- Kwartalnik Fabryka Silesia
- Biuletyn Polonistyczny
- Wydawnictwo Naukowe Śląsk
- Nowa Panorama Literatury Polskiej

Information

See also

24.08.2017

Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017

Nagroda Literacka GDYNIA dzięki formule równorzędnego wyróżniania poetów, prozaików, eseistów oraz tłumaczy szybko stała się ważnym i unikalnym wydarzeniem w polskim środowisku literackim. Dni Nagrody Literackiej GDYNIA 2017 odbędą się w dniach 31 sierpnia – 3 września w Muzeum Miasta Gdyni, Klubie Ucho oraz Muzeum Emigracji w Gdyni. Nagrody zostaną rozdane w sobotę, 2 września, podczas uroczystej gali w Muzeum Emigracji w Gdyni. Tegorocznemu finałowi Nagrody towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje, w tym koncert Tymona Tymańskiego „Zatrzymaj wojnę!” oraz warsztaty krytycznoliterackie „GDYNIA pisze”. Na szczególną uwagę zasługuje akcja „Narodowe Czytanie 2017. Czytamy Wesele Wyspiańskiego”, która zostanie przeprowadzona 2 września w wybranych gdyńskich trolejbusach. 

03.02.2017

Białostockie "Kontrasty": historia – przekaz – recepcja

Zespół Badań Regionalnych Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Katedra Poetyki i Teorii Literatury Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zapraszają do udziału w konferencji "Białostockie ‘Kontrasty’: historia – przekaz – recepcja", która odbędzie się w dniach 25–26 maja 2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

14.03.2017

X Jubileuszowy Tydzień Polonistów Uniwersytetu Rzeszowskiego

08.02.2016

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy / Ogólnopolska konferencja naukowa

„Jesteśmy wszędzie i nigdzie”. Twórczość literacka, translatorska, krytycznoliteracka i naukowa Andrzeja Buszy

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.