Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 28.10.2021
Added on: 27.10.2021

Norwid. „Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem”. Wystawa w KUL

Type of the event:
Exhibition opening
City or town:
Lublin

W ramach obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Cypriana Norwida Muzeum KUL, Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz Fundacja Museion Norwid zapraszają na wystawę, której otwarcie odbędzie się w czwartek 28 października 2021, o godz. 16.00, w Muzeum KUL.

Jak pisze dr Edyta Chlebowska, kurator wystawy, w tytule, zaczerpniętym z poematu Quidam, zawarto z jednej strony odwołanie do poetyckiej metafory ludzkiego życia, z drugiej – wyeksponowanie oryginalności Norwidowskiego obrazowania, któremu towarzyszy przekonanie o kruchości egzystencjalnej człowieka, a zarazem o jego eschatologicznym przeznaczeniu.

Na ekspozycji zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt oryginalnych prac plastycznych Norwida: rysunków, akwarel i grafik oraz jeden rękopis, a towarzyszyć im będzie literacki komentarz ich twórcy – cytaty zaczerpnięte z jego pism, pochodzące zarówno z utworów poetyckich i prozatorskich, jak również z jego listów. Całości dopełni bogaty wybór pierwodruków oraz publikacji z epoki ilustrowanych przez Norwida. Większość obiektów pochodzi z kolekcji prywatnych, znanych wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów, widzowie będą mieli więc niepowtarzalną okazję, by zapoznać się z kilkoma dziełami Norwida prezentowanymi publicznie po raz pierwszy.

W unikatowym zespole Norwidianów, eksponowanych w Muzeum KUL, pojawią się zarówno rysunki pochodzące z młodzieńczych szkicowników Norwida, jak i rysunki, akwarele i grafiki powstałe w drugiej połowie lat 50., gdy – po powrocie z Ameryki – próbował zapewnić sobie finansową niezależność, podejmując rozmaite artystyczne zlecenia, a także prace prezentujące dojrzałą twórczość graficzną artysty.

Wystawie towarzyszyć będzie ekspozycja dotycząca inicjatyw norwidologicznych podejmowanych na KUL, zlokalizowana na holu I piętra Gmachu Głównego KUL oraz promocja albumu Cyprian Norwid Wierny-portret, zaplanowana o godz. 17.00 w czytelni bibliotecznej Wydziału Teologii (Kolegium Jana Pawła II, sala 102). Spotkanie z autorką albumu dr Edytą Chlebowską poprowadzi prof. Lechosław Lameński.

KUL jest ważnym ośrodkiem badań norwidologicznych w Polsce. Od 1983 r. na uniwersytecie wydawane jest czasopismo naukowe „Studia Norwidiana", wokół którego powstało środowisko badawcze. Dwa lata później powołana została jednostka naukowo-badawcza - Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Placówka zajmuje się zagadnieniami związanymi z życiem i twórczością Norwida, m.in. opracowuje wydania krytyczne dzieł pisarza i katalog jego prac plastycznych.

Information

Address:
Al. Racławickie 14, Lublin
Added on:
27 October 2021; 09:48 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
27 October 2021; 09:48 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.