Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.04.2018 g.17:00 - 09.04.2018
Added on: 04.04.2018

O niezwykłych łódzkich kawiarniach. U Roszka, Fraszka, Honoratka

Type of the event:
Meeting
City or town:
Łódź

Zakład Literatury i Tradycji Romantyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Łodzi, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na prezentację książki Krystyny Ratajskiej O niezwykłych łódzkich kawiarniach. U Roszka, Fraszka, Honoratka, będącej przewodnikiem po wyjątkowych miejscach dawnej Łodzi

 

Program spotkania przewiduje:

prezentację książki Krystyny Ratajskiej O niezwykłych łódzkich kawiarniach,

wspomnienia przyjaciół o Pani Profesor Krystynie Ratajskiej – badaczu literatury polskiej, wybitnym pedagogu i znawcy Łodzi.

Prowadzenie: dr hab. Maria Berkan-Jabłońska

 

Spotkanie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 17.00 w Pałacu Biedermanna w Łodzi, ul. Franciszkańska 1/5 (sala kominkowa)

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.