Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.04.2016 g.16:00
Added on: 24.03.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Wakuły

Type of the event:
Doctoral thesis defense
City or town:
Warszawa

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali nr 4 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr KATARZYNY WAKUŁY.

 

tytuł rozprawy :

Korespondencja sztuk w wybranych tekstach Stefana Chwina
(Krótka historia pewnego żartu, Hanemann, Esther)

 

Promotor:

Prof. dr hab. Mieczysław Dąbrowski
z Uniwersytetu Warszawskiego

Recenzenci:

Prof. dr hab. Iwona Lorenc
z Uniwersytetu Warszawskiego

Prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničkova, prof. em.
z Uniwersytetu Śląskiego

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bibliotece im. Wacława Borowego, Gmach Wydziału Polonistyki UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 oraz na stronie internetowej Repozytorium UW

 

Information

Added on:
24 March 2016; 11:48 (Piotr Kubiński)
Edited on:
22 October 2019; 09:13 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.