Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.11.2021 g.15:00
Added on: 18.11.2021

Od feminatywum do tekstu - projekt zrównoważonej strategii feminizacji

Type of the event:
Lecture
City or town:
Zielona Góra

Wykład dr hab. Agnieszki Małochy-Krupy z Uniwersytetu Wrocławskiego poświęcony feminatywom odbył się na zaproszenie zielonogórskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego 18 listopada 2021 r.

Występienie dotyczyło nie tylko funkcjonowania feminatywum w języku polskim, lecz także krytycznej analizie strategii wprowadzania żeńskości we współczesnych tekstach.

Wykład odbył się on-line za pośrednictwem platformy internetowej Google Meet. W spotkaniu wzięli udział członkowie TMJP, doktoranci i studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz goście spoza uczelni. 

Dr hab. Agnieszka Małocha-Krupa jest pracowniczką naukową i wykładowczynią przedmiotów językoznawczych w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Interesuje się perspektywą badawczą wyznaczaną przez relację język a kultura, badaniami nad dyskursem, lingwistyką płci oraz leksykografią i leksykologią. Razem z Katarzyną Hołojdą, Patrycją Krysiak i Wiktorem Pietrzakiem opublikowała Równościowy savoir-vivre w tekstach publicznych (2013). Jest też redaktorką Słownika nazw żeńskich polszczyzny (Wrocław 2015), autorką monografii Słowa w lustrze. Pleonazm – semantyka – pragmatyka (Wrocław 2003) oraz Feminatywum w uwikłaniach językowo-kulturowych (Wrocław 2018). Kieruje wrocławską Pracownią Badań nad Słowotwórstwem Nazw Żeńskich.

Information

Added on:
18 November 2021; 15:28 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
18 November 2021; 15:29 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.