Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.03.2022 - 04.03.2022
Added on: 12.12.2021

Od-po-wie-dzialność. Twórczość Olgi Tokarczuk wobec rzeczywistości

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Studenckie Koło Naukowe Polonistów w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do udziału w zdalnej konferencji naukowej.

 

Zdj. Min An z Pexels

„Rozdzielność i zarazem łączność semantycznych składowych pojęcia „wywoławczego” konferencji wskazuje na reaktywność osoby i pisarstwa Olgi Tokarczuk. W tej sugestii znaczeniowej mieści się też odpowiedź dana światu poprzez twórczość, zakresy wiedzy i kompetencji, potrzeba działania i oddziaływania (o którą pytała już w swojej monografii Katarzyna Kantner, Jak działać za pomocą słów? Proza Olgi Tokarczuk jako dyskurs krytyczny, Kraków 2019). Łączny zapis wyróżnionego w temacie konferencji leksemu, kieruje ku rozumieniu proponowanemu przez samą pisarkę, która stwierdza: „Odpowiedzialność jest czynnikiem, który pozwala zachować poczucie ważności i nie degraduje z trudem przez wieki budowanego konstruktu supremacji homo sapiens” (Czuły narrator 2020: 23), co każe na nowo przemyśleć miejsce i rolę człowieka w świecie-środowisku (by posłużyć się ujęciem Maurice`a Merleau-Ponty`ego), jego relacje z otoczeniem. Ale w zakresie tematyczno-problemowym naukowych spotkań, na które liczymy, mieści się nie tylko biohumanistyka, bo także metarefleksja literacka, obserwacje kulturowe, społeczne, psychologiczne. Rok konferencji zbiega
się też z 60. urodzinami pisarki”.

Proponuje się namysł nad tematami:

- u/na/rodziny Olgi Tokarczuk jako pisarki i aktywistki – okoliczności debiutu, rozwój literacki, rodzinne wspomnienia, wywiady;
- mechanizmy auto/bio/kreacji, tropy biograficzne w pisarstwie idee (w) twórczości i ich ewolucja;
- „autorka jako marka” (D. Antonik) w mediach, instytucjach kultury w Polsce i poza jej granicami, „utowarowienie” pisarki i jej dzieł;
- Nagroda Nobla jako cezura w życiu i twórczości, jako inhibitor czy katalizator różnych działań i przemian literackich, społecznych, kulturalnych; 

- wspólnoty (ludzkie, nie-ludzkie, mieszane) i ich rola w wizji rzeczywistości według Olgi Tokarczuk;
- „splot” (nie tylko w rozumieniu Latourowskim), „troska”, „odpowiedzialność” jako konstrukcyjne i relacyjne kategorie opisu świata i człowieka;
- Olga Tokarczuk jako antropolożka, socjolożka i teoretyczka literatury (narracja i narrator, tropy i tropologia, język i styl, funkcje literatury);
- zastosowanie różnych metodologii do opisu twórczości autorki Czułego narratora (np. teorii i kategorii P. Bourdieu: pole literackie, habitus pisarzy i pisarek, pisanie i czytanie jako praktyki społeczne);
- powrót wielkich narracji;
- Księga i Podróż jako kulturowe metafory w światotwórstwie pisarki;
- słownik pojęć Olgi Tokarczuk;
- recepcja dzieł pisarki w Polsce i na świecie.

Zgłoszenia (z podaniem afiliacji i abstraktem do 500 znaków ze spacjami) można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie: do 31 stycznia 2022 na adres: kolopolonistow.up.krakow@gmail.com
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zgłoszonych tematów.

Konferencja odbędzie się na platformie  MICROSOFT TEAMS.

Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Polonistów IFP UP:
Małgorzata Folwarska
Aleksandra Szymoniak
Martyna Gierlicka

Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Polonistów IFP UP:
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

 

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2022
Added on:
12 December 2021; 19:51 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
12 December 2021; 19:52 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.