Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.04.2021 g.10:00
Added on: 20.04.2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Granice Humanistyki”

Type of the event:
Conference

Samorząd Studentów Kolegium MISH UW i Kolegium MISH UW zapraszają do udziału w konferencji "Granice Humanistyki", która odbędzie się w trybie zdalnym 23 kwietnia 2021 roku.

Harmonogram Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Granice Humanistyki”:

Sesja I – Historia Sztuki

10.00 – 11.00

Moderatorka: Marta Chmielewska

Link: https://meet.google.com/ubr-mbqe-qvo

 • Michał Strachowski (KUL) – Krakauer. Stanisław Wyspiański wobec niemieckojęzycznego obszaru kulturowego;
 • Natalia Cymorek (UW) – Cyfrowe projektowanie architektury jako problem dla historii sztuki;
 • Olga Stolarczyk (UW) – Poza historię sztuki – interdyscyplinarne podejście do sztuki Hansa Beltinga i Davida Freedberga.

Sesja II – Filozofia

11.15 – 12.00

Moderatorka: Joanna Teysler

Link: https://meet.google.com/xsm-tpqw-pwh

 • Piotr Paszkowski (UW) – Granice mojego języka są granicami moich badań? Zachodnie podejścia do zagadnienia niewyrażalności w filozofii buddyjskiej;
 • Jakub Gorecki (UW) – Humanistyka jako archeologia.

Sesja III – Historia i Nauki Społeczne

12.15 – 13.45

Moderator: Antoni Źrebiec

Link: https://meet.google.com/swz-cqur-nzd

 • Marta Michalska (UW) – Nauki ścisłe w historii – przekraczanie granic w historycznych badaniach nad dźwiękiem;
 • Joanna Mendyk (UJ) – Co się wydarzyło czy co mogło się wydarzyć? Historyk wobec tekstu literackiego;
 • Tomasz Detlaf (UW) – Historyk socjologii o łączeniu historii z socjologią – refleksje Jerzego Szackiego o przekraczaniu dyscyplinarnych granic;
 • Marcin Baumann (UJ) – Współczesne funkcje terenu byłego obozu KL Płaszów.

Sesja IV – Psychologia

14.00 – 15.00

Moderator: Mikołaj Sołkiewicz

Link: https://meet.google.com/rgs-ivvd-xhc

 • Monika Gołąb (UJ) – Kogo badamy w badaniu - badacza czy badanego? Refleksja nad procesem badawczym w kontekście Interpretacyjnej Analizy Fenomenologicznej;
 • Urszula Malina (UJ) – Czy logopeda może pomóc pacjentowi ze schizofrenią? O potrzebie integracji nauk i współpracy specjalistów w terapii osób z zaburzeniami psychotycznymi;
 • Krzysztof Czekaj (UJ) – Psychologia poza granicami psychologii. Fenomenologiczno-narracyjna re-wizja dyskursu psychologicznego autorstwa Jamesa Hillmana, literaturoznawcy, który został psychologiem.

Sesja V – Nauki o kulturze

15.15 – 16.30

Moderatorka: Hanna Dyderska

Link: https://meet.google.com/fnk-cvok-dey

 • Klaudia Żubryk (UŁ) – W sieci powiązań — hybrydyczność fan studies;
 • Karol Furtak (KUL) – „Polifoniczny splot metod” – o interpretacji integralnej dzieła muzycznego Mieczysława Tomaszewskiego i jej znaczeniu dla współczesnej refleksji o muzyce;
 • Klaudia Jakubowicz (UŚ) – Nieantropocentryczna wizja świata w twórczości Olgi Tokarczuk;
 • Juliusz Galiński (UW) – Uwikłani w pszczelęczynę – na styku biologii i etnografii.

W ramach każdego panelu, po wystąpieniach wszystkich wygłaszających referaty, przewidziany jest czas na dyskusję.


Rada Naukowa Konferencji:
dr hab. Piotr Schollenberger,
dr Adam Ploszka,
dr hab. Andrzej Rynkiewicz,
dr Łukasz Książyk,
dr hab. Artur Markowski.

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Franciszek Ignacy Fortuna,
Justyna Bryłka,
Łukasz Kożuchowski,
Mikołaj Sołkiewicz,
Anna Koronkiewicz,
Marta Chmielewska,
Antoni Źrebiec,
Mateusz Wojda,
Anna Pazio,
Hanna Dyderska,
Maciej Zawistowski,
Joanna Nawrotkiewicz,
Zofia Kosowska,
Dominika Kuna,
Joanna Teysler.

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2021
Added on:
20 April 2021; 16:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
20 April 2021; 16:46 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.