Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.02.2023
Added on: 24.02.2023

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

Type of the event:
Competition
Target groups:
Schoolchildren

W sobotę 11 lutego 2023 odbyła się część pisemna etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Dzięki udziałowi w olimpiadzie uczniowie mają szansę rozwijać zainteresowania humanistyczne.

Do pisania prac z literatury i rozwiązywania testu językowego przystąpiło 35 uczniów z lubuskich szkół.

Pieczę nad wydarzeniem sprawowały: prof. Małgorzata Mikołajczak – przewodnicząca Komitetu Okręgowego OLiJP w Zielonej Górze, mgr Zofia Szachowicz – członkini Komitetu oraz dr Joanna Wawryk – sekretarz.

Information

Address:
aleja Wojska Polskiego 69, 65-001 Zielona Góra
Download:
Added on:
24 February 2023; 19:32 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
24 February 2023; 19:33 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.