Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.02.2020
Added on: 26.02.2020

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych

Type of the event:
Competition
City or town:
Zielona Góra
Target groups:
Schoolchildren

W piątek, 22 lutego br. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się finał okręgowego etapu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych.

https://pixabay.com/pl/vectors/piksel-chen-pikseli-einschulung-3702056/

Do etapu centralnego zakwalifikowały się trzy uczennice z lubuskich szkół: Dominika Partyka (SSP w Żarach), Nina Nowak (ZE nr 7 w Zielonej Górze) i Julia Ruszkiewicz (SSP w Żarach).

Olimpiada uczy wszechstronnego odbioru, analizy i interpretacji tekstów kultury, a także budowania spójnej wypowiedzi ustnej i pisemnej na tematy związane bezpośrednio z największymi arcydziełami literatury polskiej i światowej oraz innymi tekstami kultury. Uczestnicy musieli najpierw przejść przez  etap szkolny, następnie w pisemnej części etapu okręgowego napisać rozprawkę i rozwiązać test językowy, a na części ustnej dokonać interpretacji wylosowanego utworu poetyckiego.

W pracach Komitetu Okręgowego brały udział m.in. przedstawicielki zielonogórskiego instytutu: prof. Małgorzata Mikołajczak (przewodnicząca), dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ (jurorka), dr Aneta Narolska (jurorka) i dr Kamila Gieba (sekretarz).

Głównym organizatorem Olimpiady jest Komitet Główny przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Za organizację wydarzenia na szczeblu wojewódzkim odpowiada Lubuski Komitet Okręgowy przy Instytucie Filologii Polskiej UZ.

Etap centralny Olimpiady odbędzie się 24 i 25 marca 2020 r. w Konstancinie-Jeziornie. Uczennice z okręgu lubuskiego pojadą na zawody ogólnopolskie pod opieką dr Kamili Gieby. Laureaci i finaliści będą zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Information

Address:
Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69, budynek A-16
Added on:
26 February 2020; 12:04 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
26 February 2020; 12:07 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.