Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.10.2017 g.17:00
Added on: 08.10.2017

Otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka

Type of the event:
Seminar
City or town:
Katowice

12 października 2017 roku o godz. 17.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się otwarte seminarium poświęcone zwierzętom w prozie Gustawa Morcinka, którego organizatorem jest Centrum Studiów nad Dyskursami Zagłady.

Głównym tematem spotkania będą opublikowane w 1948 roku opowiadania z tomu Dziewczyny z Champs Elysée Gustawa Morcinka. Dyskusja skoncentrowana zostanie m.in. na następujących kwestiach:

 • zwierzęta jako więźniowie więźniów: o jakiej degradacji zwierząt myśli Morcinek (w kontekście zjawiska muzułmaństwa) i jaką hierarchię tworzy, by oznaczyć tę degradację?
 • animalizacja i antropogeneza: dlaczego świat zwierząt stanowi tak poręczną metaforę dla świata obozu przeznaczonego dla ludzi?
 • w jakiej konstelacji spotwornienia znajdują się zwierzęta? Wyżej od ludzi? Pomiędzy nimi?
 • fiksacje wyobraźni Morcinka (seksualność, obieranie i jedzenie kartofli, szczury),
 • czy „Dziewczyna z Champs Elysée” może stanowić punkt wyjścia dla porównawczych studiów nad zagadnieniem zinstytucjonalizowanego okrucieństwa, które dotyczyłyby nie tylko ludzi, lecz także zwierząt?

Proponowana literatura:

 • Morcinek G.: Dziewczyna z Champs Elysée. Warszawa 1959.
 • Agamben G.: The Open: Man and Animal. Stanford 2004.
 • Barcz A.: Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej. Katowice 2016.
 • Domańska E.: Historia zwierząt. „Konteksty” 2009, nr 4.
 • Domańska E.: Muzułman: Świadectwo i figura. W: W sprawie Agambena. Konteksty krytyki. Red. Ł. Musiał, M. Ratajczak, K. Szadkowski, A. Żychliński. Poznań 2010.
 • Heska-Kwaśniewicz K.: „Kolorowy rytm życia”. Studia o prozie Gustawa Morcinka. Kraków 1993.

Moderatorkami spotkania będą: dr Lucyna Sadzikowska i dr hab. Marta Tomczok.

Information

Address:
sala Rady Wydziału Filologicznego UŚ w Katowicach
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.