Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.11.2021 - 07.11.2021
Added on: 27.09.2021

Pamięć i historia /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości, może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Kiedy narracja historyczna przestaje być zaś opowieścią o przeszłości, stając się w zamian narzędziem do „zdobywania ludzkich serc i umysłów”, jak ujął to White? Jak wreszcie w tym krajobrazie sytuowałyby się fikcje kontrfaktyczne i allohistorie, fantazje o miejscach niebyłych, a jednak w jakiś sposób zakorzeniających się w odbiorczej wyobraźni dzięki odwołaniom do mitów oraz kulturowych archetypów? (informacja organizatorów)

materiał graficzny z ogłoszenia organizatorów

Pytania te, otwierające szerokie spectrum dyskusji, legły u podstaw konferencji naukowej Historia i pamięć, kierowanej do wszystkich przedstawicieli nauk zainteresowanych aspektami pamięci i historii. Mając to na uwadze organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia refleksji nad m.in. problematyką taką jak:

 • kultura i sztuka a pamięć, historia, przeszłość (literatura, film, seriale, komiks, gry wideo, sztuki plastyczne, muzyka);
 • przeszłość jako inspiracja;
 • historia i pamięć; narracje historyczne; miejsca pamięci (archiwa, pomniki, organizacje);
 • dyskursy pamięci; niepamięć (amnezja, anamneza, wyparcie, manipulacja faktami);
 • historia i polityka; pamięć i polityka
 • pamięć zbiorowa i jednostkowa;
 • postpamięć i aspekty traumy;
 • pamięć miejsc (widmontologia);
 • edukacja a pamięć;
 • historia i (nie)pamięć jako narzędzia konstytuowania świadomości zbiorowej i/ lub narzędzia propagandowe;
 • narracje wspomnieniowe; biografie i autobiografie;
 • rekonstrukcje pamięci historycznej;
 • religia i filozofia;
 • subwersywne narracje historyczne, kobieca historia i herstory;
 • historia i pamięć życia codziennego;
 • historia i mit;
 • Nowy Historyzm i postmodernistyczne narracje o historii;
 • historie alternatywne, narracje kontrfaktyczne, allohistorie;
 • obiektywizm historyczny i krytyka obiektywizmu;
 • historia naturalna;
 • proza historyczna i literatura faktu;
 • czasopiśmiennictwo historyczne, historia prasy;

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres pih.ekonferencja@gmail.com mija 20 października 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 160 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://pihekonferencja.wordpress.com/

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
20.10.2021
Fee:
160 zł
Added on:
27 September 2021; 19:07 (Mariola Wilczak)
Edited on:
27 September 2021; 19:07 (Mariola Wilczak)

See also

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

11.07.2017

Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej / Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapraszają do wzięcia udziału w interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Pamięć - historia - kultura. Anatomia polityki historycznej", która odbędzie się na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach: 24-25 października 2017 roku.

15.06.2018

Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość – Przyszłość

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Fabryka Emalia Oskara Schindlera zaprasza do wzięcia udziału w konferencji Miejsca (nie)Pamięci. Teraźniejszość-Przyszłość. Konferencja organizowana w ramach cyklicznego wydarzenia muzealnego "Dni Pamięci Ofiar Gestapo".

03.10.2016

Popkulturowe formy pamięci

Szanowni Państwo!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.