Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.10.2018 - 26.10.2018
Added on: 08.04.2018

Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

Wydział Teologiczny UMK oraz Wydział Filologiczny UMK serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta", która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26 października 2018 roku.

Twórczość Zbigniewa Herberta można rozpatrywać w różnych aspektach, m.in. od strony językowej, filozoficznej, podróżniczej, historycznej, politycznej, malarskiej, mitologicznej, muzycznej, a także – religijnej. Wyznanie wiary nie występuje na tyle często, aby dało się ze swobodą włożyć poetę w ramy twórcy religijnego, niemniej wymiar religijny wypowiedzi z pewnością jest mocny i wyraźny. Gdyby doszło do aksjologicznego zderzenia przeciwstawnych wartości, do „Festiwalu Dwu Światów”, to zdecydowanie Herbert stanąłby po stronie „Dantego, Fra Angelico i Bacha”.

Niniejsza konferencja, organizowana z racji obchodzonego „Roku Herberta”, stawia sobie za cel przybliżenie wszelkich motywów religijnych zarówno w życiu poety, jak i w jego poezji, dramatach, esejach, listach oraz w rysunkach i szkicach. Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów (czas wystąpienia: 20 min.) podejmujących zagadnienia nie tylko kwestii jego rozumienia Boga, religijności człowieka, ale także tajemnicy stworzenia, związków moralności i religii, chrześcijańskiego dziedzictwa. Przedstawiamy tylko niektóre obszary badawcze związane z twórczością i życiem Zbigniewa Herberta:

– refleksje religijne między biegunami „cogito” i „credo”

– nieufność wobec abstrakcyjnego myślenia (w tym związki z filozofią i z profesorem Henrykiem Elzenbergiem)

– wrażliwość na sensualną urodę świata

– pytania o sens / bezsens cierpienia

– pielgrzymki do miejsc kultu religijnego

– doświadczenie sacrum

– liturgia w poezji

– formy modlitewne (nawiązanie do psalmów, litanii, brewiarzy)

– poszukiwanie religijności w malarstwie (szczególnie wśród włoskich mistrzów)

– wątki niechrześcijańskie

– religia w życiu poety (tu. m.in. wątki religijne w korespondencji).

Liczymy, że owe zagadnienia mogą zainspirować do ciekawych przemyśleń i owocnej pracy.

Krótkie streszczenia wystąpień wraz z podanym tytułem i afiliacją należy przesłać na adres: herbert@umk.pl Termin nadsyłania propozycji wystąpień upływa 31 maja 2018 r. Informacje o przyjęciu referatu zostaną przesłane autorom do 20 czerwca. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. W ramach konferencji przewidziano wydarzenia kulturalne (koncert i wystawę Artura Majki), których szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Organizatorzy planują wydanie zbioru pokonferencyjnego.

Miejsce obrad: Wydział Filologiczny UMK w Toruniu – Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3.

Komitet organizacyjny:

ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (przewodniczący)

prof. dr hab. Grażyna Halkiewicz-Sojak

mgr Cezary Dobies

mgr lic. Magdalena Lisecka (sekretarz)

dr Marcin Lutomierski

mgr Agnieszka Łazicka (sekretarz)

dr hab. Radosław Sioma

Partnerzy wydarzenia: Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Urząd Miasta Torunia, Fundacja „Suseia”

(informacja Organizatorów)

Information

Address:
Collegium Maius, ul. Fosa Staromiejska 3, Toruń
Application deadline for speakers:
31.05.2018
Fee:
300 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.