Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.12.2018 g.10:30
Added on: 25.11.2018

Pan Tadeusz przy Mickiewicza – dzień Wieszcza w Tarnowie

Towarzystwo  Literackie im. Adama Mickiewicza, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zapraszają na „Pana Tadeusza przy Mickiewicza – dzień Wieszcza w Tarnowie” – w 100-lecie odzyskania niepodległości i 220. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza.

 

W programie sesja naukowa z udziałem prof. dra hab. Aleksandra Wilkonia, PWSZ w Tarnowie („Jakim językiem pisał Mickiewicz”), prof. dra hab. Bogusława Doparta, UJ („Pan Tadeusz jako epopeja narodu politycznego”), dra Łukasza Jewuły, III LO w Tarnowie („Ostatni zajazd na Litwie. Historia w Panu Tadeuszu”) oraz ks. dra Jacka Nowaka, WSD w Tarnowie („Jak pachnie i smakuje na Litwie Adama Mickiewicza”)  oraz wielkie czytanie Pana Tadeusza. Początek sesji: godz. 10.30 (C017 w PWSZ w Tarnowie), początek czytania: godz. ok. 13.00.
Uwaga! Zaproszeni do czytania goście: wykładowcy, studenci, pracownicy administracyjni, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, przeczytają całość Pana Tadeusza w różnych miejscach Tarnowa zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza lub w jej pobliżu.
Porządek czytania:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa:
budynek A, Sala Senacka – Księga I, budynek B, Biblioteka – Księga II, budynek G, hol – Księga III;
• II Liceum Ogólnokształcące – Księgi IV i V;
• Zespół Szkół im. J. Szczepanika – Księgi VI i VII; 
• III Liceum Ogólnokształcące – Księgi VIII i IX;
• Teatr im. J. Słowackiego – Księga X;
• I Liceum Ogólnokształcące – Księgi XI i XII.

Czytanie fragmentów Pana Tadeusza odbędzie się także w Szkole Podstawowej nr 2 w Tarnowie, Szkole Podstawowej nr 24 w Tarnowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. J. Słowackiego w Tarnowie oraz w Rejonowym Centrum
Kulturalno-Bibliotecznym w Brzesku.

Information

Address:
ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.