Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 24.09.2019 - 26.09.2019
Added on: 12.03.2019

Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym / interdyscyplinarna konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej zatytułowanej: Pieśń i piosenka religijna w ujęciu lingwistycznym, teologicznym i artystycznym, która odbędzie się w Wambierzycach (Kotlina Kłodzka) w dniach 24-26 września 2019 roku.

Proponowane zagadnienia:

· refleksja teoretyczna na temat znaczenia pojęć: pieśń religijna – pieśń kościelna – piosenka religijna; muzyka – religijna, kościelna, sakralna i liturgiczna;

· sytuacja prawna śpiewu i muzyki we wspólnotach religijnych;

· śpiew i muzyka w kontekście liturgicznym;

· tradycja i nowatorstwo słowno-muzycznych utworów religijnych;

· korelacja między tekstem a melodią w pieśniach i piosenkach religijnych;

· język pieśni i piosenek religijnych;

· problem modernizacji tekstów dawnych pieśni i piosenek religijnych;

· źródła polskich pieśni religijnych;

· repertuar polskich śpiewników – perspektywa porównawcza;

· analiza i interpretacja wybranych pieśni i piosenek religijnych;

· sacrum i profanum w pieśniach i piosenkach religijnych;

· wątki teologiczne w pieśniach i piosenkach religijnych;

· miejsce i rola pieśni i piosenek religijnych w szkolnej i pozaszkolnej edukacji dziecka;

· rola pieśni i piosenek religijnych w kształtowaniu etosu patriotycznego;

· kulturotwórcza rola pieśni i piosenek religijnych.

Przedstawione zagadnienia nie wyczerpują listy możliwych do podjęcia tematów. Organizatorzy zachęcają do wymiany poglądów i doświadczeń na płaszczyźnie naukowej, artystycznej i dydaktycznej. Zaproszenie kierują nie tylko do językoznawców i teologów, ale także do przedstawicieli innych dyscyplin – kompozytorów, muzyków, muzykologów, historyków, literaturoznawców, teatrologów, filmoznawców, antropologów kultury, psychologów, pedagogów, socjologów.

Karty zgłoszeniowe można przesyłać na adres sekretarza konferencji: jankoszmagdalena@gmail.com najpóźniej do 15 maja 2019 roku. Szczegółowe informacje zostaną przekazane wraz z decyzją o akceptacji zgłoszonego tematu.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł i obejmuje koszty zakwaterowania i wyżywienia, wycieczki, materiałów konferencyjnych oraz druku monografii pokonferencyjnej.

Information

Application deadline for speakers:
15.05.2019
Fee:
350 zł
Added on:
12 March 2019; 21:43 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 March 2019; 21:43 (Mariola Wilczak)

See also

19.09.2016

Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)

Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP UAM, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Zespół Języka Religijnego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komisja Języka Religijnego Międzynarodowego Komitetu Slawistów mają zaszczyt zaprosić na VIII Interdyscyplinarną Konferencję Naukową Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym), która odbędzie się w dniach 22 – 24 września 2016 roku na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM (ul. Fredry 10) i w siedzibie PTPN (ul. Mielżyńskiego 27/29).

30.09.2019

Miejsca - miejsca puste - przestrzeń w piosence / konferencja

Biblioteka Raczyńskich oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mają zaszczyt zaprosić na konferencję "Miejsca - miejsca puste - przestrzeń w piosence", która odbędzie się w ramach festiwalu Frazy, w dniach 25-26 listopada 2019 roku.

08.04.2018

Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta

Wydział Teologiczny UMK oraz Wydział Filologiczny UMK serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej "Pan Cogito o Bogu. Religijne wymiary twórczości Zbigniewa Herberta", która odbędzie się w Toruniu w dniach 24-26 października 2018 roku.

07.07.2021

Dusze zmodernizowane. Religijność a emancypacja w piśmiennictwie polskim (1869–1914)

Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.