Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.06.2020
Added on: 03.06.2020

Pieśni i fraszki – słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim

Type of the event:
Competition
City or town:
Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach z okazji Jubileuszu 50-lecia ogłasza konkurs poetycki.

Prawa do plakatu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza – parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego.

Przewidziane są trzy kategorie wiekowe:

  1. dzieci (7-12 lat);
  2. młodzież (13-18);
  3. dorośli (powyżej 18 roku życia).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl do dnia 10.06.2020 oryginalnego, nigdzie niepublikowanego utworu poetyckiego, spełniającego wskazane wyżej wymogi.

Do e-mailu ze zgłoszeniem należy dołączyć plik PDF z tekstem utworu oraz skan formularza zgłoszeniowego z podpisem Uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich – także z podpisem opiekuna. Formularz jest dostępny na stronie https://ujk.edu.pl.

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.