Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.06.2015 - 09.06.2015
Added on: 27.05.2015

Podstawy badawcze, dydaktyczne i diagnostyczno-terapeutyczne w logopedii

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Potrzeba organizacji konferencji wynika z obserwowanego wzrostu świadomości społecznej na temat zaburzeń mowy. Celem konferencji jest m.in. prowadzenie działań mających na celu propagowanie profilaktyki logopedycznej – jest ona zatem kierowana nie tylko do specjalistów, ale także rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci, chcących korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, pozwalających stworzyć dziecku jak najlepsze warunki do startu w życie. Naszą intencją jest także poruszenie zagadnień dotyczących zaburzeń komunikacji u dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem osób po 50. roku życia. Wiąże się to z rosnącym zapotrzebowaniem społecznym na specjalistów w zakresie gerontologopedii.

Do udziału w dyskusji zaprosiliśmy specjalistów z różnych dziedzin: logopedów, audiologów, foniatrów, pedagogów, psychologów, ortodontów, językoznawców, co pozwoli na wieloaspektowe spojrzenie na skomplikowane zagadnienie, jakim jest szeroko pojęta komunikacja. Konferencja i towarzyszące jej warsztaty umożliwią logopedom, pedagogom, studentom i rodzinom osób dotkniętych różnego rodzaju problemami z komunikacją werbalną na konfrontacje różnych stanowisk, metod pracy, wymianę opinii i poglądów na temat podstaw badawczych, dydaktycznych i diagnostyczno-terapeutycznych w logopedii.

Konferencja odbędzie się w Łodzi 09 czerwca 2015 r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.