Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.09.2020 - 06.09.2020
Added on: 06.07.2020

Pogranicza, peryferie, marginesy / Ogólnopolska konferencja naukowa online

Type of the event:
Conference

Powiada się, że nie istnieją kwestie jednoznacznie białe lub czarne, a rzeczywistość składa się z rozmaitych odcieni szarości. Owe „szarości” dotyczą wszelako wielu dziedzin, a sformułowania takie, jak „peryferia” czy „marginalność” oznaczają bardzo często coś znacznie pojemniejszego, mogąc odnosić się do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. (informacja Organizatorów)

Warto więc naukowo przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. Dlatego organizatorów konferencji interesować będą tematy dotyczące m.in.:

 • kultura wysoka a popkultura;
 • przenikanie się, pogranicza i korespondencje sztuk;
 • kultura niszowa, kultura wykluczana, awangardy;
 • pogranicza estetyczne, dyskursy kiczu etc.;
 • kultury przeszłe, zapomniane cywilizacje;
 • historyczne pogranicza kultur;
 • zderzenia kulturowe;
 • peryferie, pogranicza i marginesy a społeczeństwo;
 • media i social media;
 • konteksty etyczne;
 • obyczajowość – dawniej i obecnie;
 • dyskursy polityczne;
 • geopolityka;
 • zjawiska psychologiczne;
 • zjawiska społeczne;
 • mniejszości etniczne i narodowe;
 • obcość i wykluczenie;
 • lokalność – globalność;
 • tożsamość;
 • marginalizacja ze względu na płeć, pochodzenie etc.;
 • granice cielesności;
 • granice prawa i bezprawia;
 • konteksty religijne;
 • konteksty ekonomiczne;
 • technologia;
 • szare strefy.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres ppm.konferencja@gmail.com mija 17 sierpnia 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 140 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:

https://pograniczaperyferiakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

Information

Application deadline for speakers:
17.08.2020
Application deadline for participants:
17.08.2020
Fee:
140 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.