Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.10.2022 - 27.10.2022
Added on: 23.02.2022

Polskie badania antropologicznoliterackie (1990-2020) – próba podsumowania

Type of the event:
Conference
City or town:
Toruń

W polskich badaniach antropologicznoliterackich dominuje refleksja nad sztuką pisarską jako refleksem społeczno-kulturowych napięć. Wyraziście pokazuje się on szczególnie w kontekście przemian gospodarczo-ekonomicznych, obyczajowych, medialnych, politycznych dotykających polskie społeczeństwo po 1989 roku. Z jednej strony następuje proces wyzwalania aktywności w różnych obszarach, w tym i literackim, naukowym, politycznym, z drugiej zaś pojawia się konieczność przepracowania dotychczasowych wzorców czy modeli społeczno-kulturowych w konfrontacji z kapitalizmem, wzrastającą aktywnością państwa w zakresie biopolityki, koniecznością radzenia sobie z presją ekonomiczną i z nowymi sposobami zarządzania czasem oraz przestrzenią, ale także próbą nowego odczytywania tradycji. W konsekwencji przebudowuje się narracje historyczno- i teoretycznoliterackie, sięga się po metodologie transcyscyplinarne sygnowane pojęciem posthumanizm. (z zaproszenia organizatorów)

Antropologia literatury lub literacka antropologia w rodzimych badaniach, inspirujących się pomysłami zachodnimi, ale także wypracowująca własne narzędzia i poszukująca własnych tematów w ciągu ponad 30 lat nabrała charakteru (inter)dyscypliny rozpostartej między dyskursami socjologicznym, filozoficznym, kulturoznawczo-etnologicznym, medioznawczym a literaturoznawczym, co nie znaczy, że pozbawiona jest wyrazistych cech. Do takich antropologicznoliterackich propozycji należą na przykład: „kulturowa teoria literatury”, badania genderowe, antropologia pisma czy antropologia dzieciństwa.

Nadszedł zatem czas, by podsumować to, co udało się w ciągu trzydziestu lat w polskim literaturoznawstwie wypracować jako antropologicznoliteracki fenomen swoistości (lokalności), a także, by krytycznie odnieść się do „zysków i strat” antropologii literatury.

Zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat dorobku polskich badań antropologicznoliterackich. Proponujemy jako punkt wyjścia następujące zagadnienia, które mają charakter orientacyjny i nie wyczerpują kwestii do dyskusji:

  • jednostkowe i zespołowe projekty antropologicznoliterackie,
  • metodologie, języki i strategie badawcze,
  • tematy i pola badawcze,
  • antropologia literatury a teoria literatury,
  • antropologia literatury a historia literatury,
  • antropologia literatury a nowe media.

Plenarne wystąpienia:

  • Prof. dr hab. Hanna Gosk – Literackie „raporty” z codzienności potransformacyjnej, czyli „antropocen” po polsku. Próba lektury antropologizującej
  • Prof. dr hab. Ryszard Nycz – O co chodzi w antropologii literatury i dlaczego to jest ważne dla wszystkich uprawiających badania literackie (perspektywa subiektywna)?

Termin nadsyłania zgłoszeń (na adresy: matej@umk.plbohusz@umk.pl): do 31 maja br. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru propozycji tematów referatów. Potwierdzenie włączenia tematu referatu do programu konferencji: do 10 czerwca br. Przesłany dokument powinien zawierać imię i nazwisko referenta, afiliację, krótką notę biograficzną (maks. 100 wyrazów), adres e-mail, nr telefonu oraz abstrakt w języku polskim (maks. 600 wyrazów).

Opłata konferencyjna: 400 zł; informacja o numerze konta oraz terminie wpłaty zostanie przekazana do 30 czerwca. Konferencja odbędzie się w dniach 26–27 października 2022 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Information

Address:
Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Application deadline for speakers:
31.05.2022
Fee:
400 zł
Added on:
23 February 2022; 18:30 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 February 2022; 18:30 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.