Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.04.2023
Added on: 06.03.2023

(Po)między: pogranicza, skrzyżowania, miejsca niedookreślone / interdyscyplinarna studencko-doktorancka konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin
Target groups:
Students, PhD Students, Others

18 kwietnia 2023 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. (Po)między: pogranicza, skrzyżowania, miejsca niedookreślone. Jej celem jest ukazanie spektrum problemów naukowych, wykraczających poza obszar jednej dyscypliny, wymiana doświadczeń oraz prezentacja wyników badań.

Z materiałów promocyjnych organizatorów

Zachęcamy do podjęcia refleksji nad takimi zagadnieniami jak np.:
– geograficzne i temporalne ujęcia przestrzeni pomiędzy, poetyka miejsc niedookreślonych, pogranicznych, napięcia wytwarzające się między ich mieszkańcami;
– relacje zachodzące pomiędzy twórcami, dziełami, językami, epokami z różnych dziedzin sztuki, correspondance des arts i jej realizacje w historii;
– synkretyzm gatunkowy, dylematy genologiczne w klasyfikacji różnych utworów, sposoby łączenia różnych estetyk, jakości, stylistyk (również w ujęciu językoznawczym – style funkcjonalne i ich pogranicza);
– naukowe ziemie niczyje i trudności w podejmowaniu badań nad nimi.   

Udział w konferencji jest bezpłatny. Do nadsyłania abstraktów zapraszamy nie tylko osoby związane z filologią, ale także przedstawiciel(k)i nauk humanistycznych lub obszarów znajdujących się na pograniczu humanistyki, takich jak m.in: historia sztuki, teatrologia, filmoznawstwo, muzykologia, filozofia, retoryka czy komunikacja społeczna. 

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2023 r. Przewidywana długość wystąpienia nie może przekraczać 15 min, a sam abstrakt powinien liczyć maksymalnie 1500 znaków. Informacje o przyjęciu referatów, a także szczegółowe wskazówki organizacyjne zostaną podane do 5 kwietnia 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów bez podania uzasadnienia. 

Pytania i wątpliwości prosimy kierować drogą mailową: kolopolonistowkul@gmail.com

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://tiny.pl/w2qhv

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
6 March 2023; 22:08 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 March 2023; 22:14 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.