Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.11.2015 - 20.11.2015
Added on: 10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

Proponujemy Państwu następujące kręgi zagadnień:

& Pisarze kresowi dla dzieci i młodzieży oraz ich twórczość (związani z Kresami miejscem urodzenia, zamieszkania, problematyką utworów)

& Piśmiennictwo, czasopisma dla młodego czytelnika wydawane na Kresach

& Kulturowy wymiar Kresów i pogranicza, geografia życia literackiego w zakresie twórczości dla młodego czytelnika

& Prowincja, peryferie, „mity kresowe”, obrazy dziecka i dzieciństwa na Kresach i pograniczach w literaturze dla młodych odbiorców

& Współczesne pogranicza w literaturze dla dzieci i młodzieży – pisarze, motywy, problemy

& Nowoczesne tendencje metodologiczne w badaniach nad literaturą Kresów i pogranicza dla dzieci i młodzieży

 

Liczymy  również na autorskie propozycje, związane z tematyką konferencji.

***

Zgłoszenia propozycji referatów (formularz w załączeniu) przyjmujemy do 15 października 2015 na adres mailowy: anna.nosek@poczta.onet.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Należy ją przelać do 15 października 2015 r. na konto Uniwersytetu w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, NIP 542-23-83-747): Bank Millennium

86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

z dopiskiem: Kresy ( imię i nazwisko uczestnika)

Organizatorzy zapewniają: publikację materiałów pokonferencyjnych (teksty z pozytywną recenzją zostaną opublikowane w zbiorowej recenzowanej monografii z serii „Kresy – Pogranicza – Regiony w Literaturze dla Dzieci i Młodzieży”); dwa obiady, uroczystą kolację,  poczęstunek w przerwach kawowych.

Opłata nie obejmuje noclegów, w razie potrzeby organizatorzy zapewniają pomoc w ich rezerwacji.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu organizatorów dr Anna Nosek

Źródło zdjęcia: Pixabay.

Information

Address:
Plac Uniwersytecki 1, Białystok
Application deadline for speakers:
15.10.2015 07:00
Application deadline for participants:
15.10.2015 07:00
Fee:
350 zł
Added on:
10 April 2015; 09:02 (Anna Nosek)
Edited on:
11 October 2015; 19:38 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.