Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.11.2015 - 20.11.2015
Added on: 10.04.2015

Kresy, pogranicza a literatura dla dzieci i młodzieży

Type of the event:
Conference
City or town:
Białystok
Target groups:
PhD Students, Independent academics

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej dotyczącej Kresów i pogranicza wschodniego oraz północno-wschodniego w odniesieniu do literatury dla dzieci i młodzieży. Temat wydaje nam się ciekawy, a jednocześnie wciąż wymagający szczegółowych badań, nowych ujęć, analiz i interpretacji, skupionych zarówno na problematyce związanej z geograficznie, historycznie, kulturowo czy literacko rozumianymi Kresami oraz twórcami kresowymi, ale również na literackich współczesnych tematyzacjach pogranicza.

Proponujemy Państwu następujące kręgi zagadnień:

& Pisarze kresowi dla dzieci i młodzieży oraz ich twórczość (związani z Kresami miejscem urodzenia, zamieszkania, problematyką utworów)

& Piśmiennictwo, czasopisma dla młodego czytelnika wydawane na Kresach

& Kulturowy wymiar Kresów i pogranicza, geografia życia literackiego w zakresie twórczości dla młodego czytelnika

& Prowincja, peryferie, „mity kresowe”, obrazy dziecka i dzieciństwa na Kresach i pograniczach w literaturze dla młodych odbiorców

& Współczesne pogranicza w literaturze dla dzieci i młodzieży – pisarze, motywy, problemy

& Nowoczesne tendencje metodologiczne w badaniach nad literaturą Kresów i pogranicza dla dzieci i młodzieży

 

Liczymy  również na autorskie propozycje, związane z tematyką konferencji.

***

Zgłoszenia propozycji referatów (formularz w załączeniu) przyjmujemy do 15 października 2015 na adres mailowy: anna.nosek@poczta.onet.pl

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Należy ją przelać do 15 października 2015 r. na konto Uniwersytetu w Białymstoku (ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok, NIP 542-23-83-747): Bank Millennium

86 1160 2202 0000 0000 6000 1031

z dopiskiem: Kresy ( imię i nazwisko uczestnika)

Organizatorzy zapewniają: publikację materiałów pokonferencyjnych (teksty z pozytywną recenzją zostaną opublikowane w zbiorowej recenzowanej monografii z serii „Kresy – Pogranicza – Regiony w Literaturze dla Dzieci i Młodzieży”); dwa obiady, uroczystą kolację,  poczęstunek w przerwach kawowych.

Opłata nie obejmuje noclegów, w razie potrzeby organizatorzy zapewniają pomoc w ich rezerwacji.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu organizatorów dr Anna Nosek

Źródło zdjęcia: Pixabay.

Information

Address:
Plac Uniwersytecki 1, Białystok
Application deadline for speakers:
15.10.2015 07:00
Application deadline for participants:
15.10.2015 07:00
Fee:
350 zł

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.