Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 01.05.2020
Added on: 05.06.2020

Premiera książki ANTOLOGIA POLSKIEJ POEZJI W SZWECJI. GŁOSY POETEK, red. Ewa Teodorowicz-Hellman, Sztokholm 2020

Type of the event:
Jubilee

Celem książki Antologia polskiej poezji w Szwecji. Głosy poetek jest prezentacja
twórczości polskich poetek mieszkających w Szwecji, ukazanie jej różnorodności
w kontekście podejmowanej problematyki, wiodących motywów i form wyrazu
poetyckiego. Przygotowując antologię starałam się rozpoznać i przeanalizować
poruszane przez poetki zagadnienia oraz preferowane tematy i struktury wiersza.
Autorki, których twórczość ujęta jest w antologii, spełniają kilka kryteriów: nadrzędnym
z nich jest fakt, iż są (e)migrantkami, wyjechały z Polski głównie w latach
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, przez długi czas mieszkały w Szwecji,
gdzie powstawały ich utwory poetyckie, które zaczęły się ukazywać w zbiorkach
poetyckich na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ze Wstępu Ewy Teodorowicz-Hellman:

"Antologia polskiej poezji w Szwecji składa się z kilku samodzielnych części:
wprowadzenia Głosy polskich poetek w Szwecji, w którym ukazuję obraz prezentowanej
poezji wykorzystując teorię toposu, z Wyboru wierszy, jaki jest podstawową
częścią antologii, oraz z apendyksu, w którym umieszczone są krótkie
Noty biografi czne poetek opracowane przeze mnie lub przez znanego w Szwecji
dziennikarza i redaktora Tadeusza Nowakowskiego. Książkę zamyka Spis wierszy
z tomików poezji.
W Antologii przedstawiam utwory osiemnastu poetek. W centrum mojego
zainteresowania pozostają jednak nie poetki, ale POEZJA, jaka zrodziła się
i nadal powstaje w szwedzkiej przestrzeni geografi cznej, językowej i kulturowej.
Z wierszy wyłania się szeroki i zróżnicowany obraz tej twórczości: wybór uwydatnia
różne jej cechy, zarówno te, które krytyk literacki zaliczyłby do klasycznych,
niemal harmonijnych rysów, jak i takie, których istnienie gwarantuje miejsce dla
swobody i oryginalności twórczej w odniesieniu do treści i problematyki wierszy,
ich przesłania, czy formy artystycznej i językowej".

Information

See also

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

01.12.2019

ANTONI LIBERA. MOJE POTYCZKI Z GOMBROWICZEM – PRELEKCJE MISTRZÓW

Zapraszamy na spotkanie z Antonim Liberą - Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku - Aula, 10 grudnia 2019 r., godz. 13.15, Plac NZS-u 1, wstęp wolny. Antoni Libera (ur. 1949), pisarz, tłumacz, reżyser, znawca twórczości Samuela Becketta. Ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w Polskiej Akademii Nauk. Przełożył i wydał wszystkie dzieła dramatyczne Becketta, część jego utworów prozą oraz eseje i wiersze. Sztukami Becketta zajmuje się również jako reżyser, wystawiając je w Polsce i za granicą. Dotychczas zrealizował blisko trzydzieści spektakli. W jego inscenizacjach występowało wielu wybitnych aktorów m.in.: Maja Komorowska, Tadeusz Łomnicki, Zbigniew Zapasiewicz, Adam Ferency, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Seweryn, a z brytyjskich: Barry McGovern i David Warrilow. Tłumaczył również tragedie Sofoklesa (m.in. „Antygonę” i „Króla Edypa”), dokonał nowego przekładu „Makbeta” Szekspira i „Fedry” Racine’a oraz kanonu poezji Friedricha Hölderlina i wierszy Konstandinosa Kawafisa. Przekłada też libretta operowe (m.in. „Śmierć w Wenecji” Benjamina Brittena, „Czarną maskę” i „Króla Ubu” Krzysztofa Pendereckiego oraz „Music Programme” Roxany Panufnik). W 1990, na zamówienie londyńskiego Royal Court Theatre, napisał jednoaktówkę Eastern Promises, która została na tej scenie wystawiona i opublikowana w tomie „The May Days Dialogues” (Methuen, 1990), a w kraju w „Dialogu” (tytuł wersji pol. „Czy Europa musi zginąć?”). W 1998 jego pierwsza powieść, „Madame”, wygrała konkurs ogłoszony przez Wydawnictwo Znak, po czym stała się jednym z większych bestsellerów ostatniej dekady. W ciągu 12 lat przekroczyła łączny nakład 100 tysięcy egzemplarzy i przełożona została na 20 języków. W 1999 była nominowana do nagrody Nike i wyróżniona została Nagrodą im. Anrzeja Kijowskiego, a w 2002 znalazła się w finale (7 książek spośród 123) irlandzkiej IMPAC Dublin Literary Award. W 2009 wydał prozę autobiograficzną pt. „Godot i jego cień”. Książka ta znalazła się w finale Nagrody Angelusa oraz została nominowana do szwajcarskiej nagrody im. Jana Michalskiego. W latach 1988-1993 współredagował czasopismo „Puls”, a w latach 1996-2001 był kierownikiem literackim w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest członkiem PEN Clubu i Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz amerykańskiego Samuel Beckett Society. Nagrody 1989 – Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich oraz Nagroda Funduszu Literatury przy Ministerstwie Kultury i Sztuki za przekład dzieł dramatycznych Becketta 1998 – I nagroda za książkę „Madame” w konkursie na powieść ogłoszonym przez wydawnictwo Znak 1999 – Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za powieść „Madame” 2002 – Nominacja powieści „Madame” do Międzynarodowej Nagrody Literackiej IMPAC (IMPAC Dublin Literary Award) 2005 – Nagroda Duszpasterstwa Środowisk Twórczych Archidiecezji Poznańskiej (Pierścień Betlejemski) za całokształt twórczości literackiej i teatralnej 2005 – Nagroda „Literatury na świecie” za przekład powieści „Molloy i cztery nowele” Becketta 2010 – Nominacja (final) do Nagrody Angelus za książkę „Godot i jego cień” 2011 – Nominacja do Nagrody im. Jana Michalskiego za książkę „Godot i jego cień”

28.11.2019

Ideologia w krajobrazie językowym: nazwy ulic jako miejsca konfliktu pamięci / wykład prof. Małgorzaty Fabiszak (Wydziału Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

________________________________

13.12.2019

Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku

Katedra Literatury Polskiej i Rosyjskiej, Wydział Literaturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza na interdyscyplinarną ogólnopolską konferencję naukową Reprezentacje i konstrukty dzieciństwa w literaturze oraz kulturze XX i XXI wieku, która odbędzie się w dniach 10-11 września 2020 r. w Bydgoszczy.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.