Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 19.04.2023 - 20.04.2023
Added on: 11.01.2023

Szymborska wielostronnie /studencko-doktorancka konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Others

Studenckie Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Szymborska wielostronnie. W stulecie urodzin noblistki, która odbędzie się w dn. 19-20 kwietnia 2023 roku.

plakat wydarzenia

Stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej skłania do ponownej refleksji nad jej osobą, twórczością i kondycją świata, który opisywała. Interesuje nas wielowątkowy i wielostronny ogląd działań artystycznych (poezji, wycinanek artystycznych, gromadzonych przedmiotów) i (nie)obecności poetki w przestrzeni publicznej. Motywację do tych badań mogą stanowić studia literaturoznawcze, językoznawcze, komparatystyczne, dydaktyczne, kulturoznawczei inne.

Jesteśmy otwarci na własne pomysły badawcze uczestników, ale poniżej sugerujemy też wybrane kierunki eksploracji:

 • stałość i zmienność idei, wartości i form w twórczości Wisławy Szymborskiej
 • specyfika poszczególnych tomów i ich krytyczny odbiór
 • język i jego mechanizmy (gramatyczne, komunikacyjne) w poezji Szymborskiej
 • poetycki humor i powaga w twórczości autorki Chwili
 • czas jako dominanta semantyczna i kompozycyjna w wierszach
 • mikro- i makrokosmosy poetki
 • poetyki wizualne Szymborskiej (ekfrazy w poezji, wycinanki artystyczne)
 • poetka i media (Nagroda Nobla jako cezura bioartystyczna, „autorka jako marka” m. in. za koncepcją Dominika Antonika)
 • prywatne i publiczne wizerunki twórczyni (korespondencja poetki, świadectwa relacji osobistych)
 • miejsca Szymborskiej: literaturoznawstwo architektoniczne (m.in. za Aleksandrą Wójtowicz)
 • poezja autorki Końca i początku w odczytaniach metodologicznych nowego literaturoznawstwa (m.in. studiów środowiskowych, /post/humanistycznych, /post/pamięciowych, migracyjnych, afektywnych, maladycznych i innych)
 • twórczość Wisławy Szymborskiej jako przedmiot szkolnych lekcji i zajęć edukacyjnych (w muzeach, bibliotekach itp.)

Prosimy o nadesłanie zgłoszeń do 31 marca 2023 r. na adres kolopolonistow@up.krakow.pl.  

Czekamy na Państwa zgłoszenia!

Zarząd SKNP oraz opiekun naukowy Koła:

lic Aleksandra Szymoniak

lic. Ewelina Wójciga

lic. Marcelina Pluta

dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP

Information

Application deadline for speakers:
30.03.2023
Added on:
11 January 2023; 20:28 (Mariola Wilczak)
Edited on:
11 January 2023; 20:30 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.