Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.11.2020 g.18:00
Added on: 12.11.2020

Prof. Andrzej Dąbrówka: Gdzie jest tekst? / z cyklu "Rozmowy nieedytowane"

Type of the event:
Meeting

Koło Edytorskie KUSTOSZ (UKSW) zaprasza na spotkanie naukowe z cyklu "Rozmowy nieedytowane", podczas którego prof. Andrzej Dąbrówka wygłosi prelekcję "Gdzie jest tekst?".

Spotkanie odbędzie się 18.11.2020 o 18:00 na platformie Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89924487433...
(Meeting ID: 899 2448 7433; Passcode: 336643)

Andrzej Dąbrówka, Gdzie jest tekst?

Tytułowe pytanie postawiłem w szkicu o humanistyce cyfrowej ("Nowe Media" 7/2014). Zająłem się tam filozoficzną stroną istnienia kodów językowych w spektrum analogowości i cyfrowości, oraz w perspektywie trzech medialnych form podawczych: ustności, ikoniczności i piśmienności. Wskazuję tam na ich wzajemne przenikanie w piśmienności cyfrowej.
Możliwe typy form autorstwa we wczesnej piśmienności przedstawiłem w szkicu Autorstwo a piśmienność, [w:] Kultura pisma w średniowieczu: znane problemy, nowe metody (2013).
Uwarunkowania autorstwa w szczególnym paradygmacie cyfrowym omówiłem w rozdziale Autorstwo uczestniczące [s. 303-328, w:] Teksty kultury uczestnictwa (2016).
W spotkaniu z adeptami edytorstwa UKSW chciałbym porozmawiać o kilku aspektach istnienia tekstu. Wychodząc od moich już znanych rozważań na ten temat, dodam nowe dobitne sformułowanie mojego stanowiska tekstologicznego "tekstu nie ma". Oto jego ilustracje:
- „Utwory nie wyczerpują się w realizacji tekstowej i zmysłowej, tylko istnieją mentalnie i podlegają cały czas w umyśle procesom obróbki.”
Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka” nr 3/2009: 151.
- „Oto bowiem w konstruktywizmie kognitywnym odbiorca okazuje się uczestnikiem aktu kreacji znaczeń, które nigdy nie są dane w systemie języka, i nie mogą być bez strat przeniesione z umysłu nadawcy do umysłu odbiorcy, ale muszą być wciąż i w umyśle każdego uczestnika wymiany na nowo tworzone z wyjściowych składników.
Wewnętrzne formy pobożności w kaznodziejstwie [s. 237-248, w:] Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, pod red. K. Brachy (wsp. A. Dąbrówka), 2014, tu s. 238.
- „Dyktat ścisłego materializmu w tekstologii wynika z redukcji tekstu do tego, co widać na powierzchni, przy ignorowaniu wszystkiego w tej górze lodowej, na czym ten widoczny segment spoczywa. Jest to podejście z gruntu błędne: tekstu nie ma materialnie, istnieją tylko jego zapisy”.
Ars sine scientia nihil est. Respons na koreferat dra Łukasza Cybulskiego – „Teksty Drugie” 2019/2: 108-116.
Jak widać, głoszę to stanowisko tekstologiczne od ładnych paru lat, natomiast teraz zastosowałem je do interpretacji fraszki Jana Kochanowskiego O Łázárzowych księgách (2.52). Zaprezentuję ją po raz pierwszy publicznie 18 listopada 2020.

 

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
12 November 2020; 19:38 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 February 2021; 17:29 (Mariola Wilczak)

See also

11.03.2021

Prof. Roman Krzywy: „Czasem też dla dobrych rymów te znaki są dobre”. Rym jako problem transkrypcji tekstu staropolskiego / z cyklu "Rozmowy nieedytowane"

  Koło Edytorskie "Kustosz" UKSW wraz z Kołem Edytorskim Wydziału Polonistyki UW zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu: Rozmowy nieedytowane, w trakcie którego prof. Roman Krzywy wygłosi prelekcję: „Czasem też dla dobrych rymów te znaki są dobre”. Rym jako problem transkrypcji tekstu staropolskiego.

22.01.2021

Dr Łukasz Cybulski: Staropolskie zbiory romansów jako problem edytorski / z cyklu "Rozmowy nieedytowane"

Koło Edytorskie "Kustosz" zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Rozmowy nieedytowane", w trakcie którego dr Łukasz Cybulski wygłosi prelekcję "Staropolskie zbiory romansów jako problem edytorski". Spotkanie odbędzie się 27.01.2021r. o godz. 18.00 na platformie Zoom.

10.05.2016

Spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty"

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Teresą Dobrzyńską i jej książką "Tekst poetycki i jego konteksty", które odbędzie się 3 czerwca (w piątek) o godz. 16.45 w sali 17 gmachu Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

03.03.2020

Mihailo Škorić (Uniwersytet w Belgradzie): How to train your tagger ( Jak wytrenować swój tager) / z cyklu "Lunch z humanistyką cyfrową"

Podczas spotkania przedstawione zostanie podejście oparte na połączeniu wielu systemów tagowania w jeden złożony i skoncentrowaniu się na różnych rodzajach ich łączenia w oparciu o produkowane przez nie przewidywania.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.