Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.12.2017 g.18:00
Added on: 30.11.2017

Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” serdecznie zaprasza na dyskusję "Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych",
która odbędzie się 7 grudnia 2017 o godz. 18:00 w Domu Literatury w Warszawie (Krakowskie Przedmieście 87/89).
Wstęp wolny.

W spotkaniu wezmą udział:
prof. dr hab. Jacek Leociak
dr hab. Leszek Engelking
dr Adam Pomorski
dr Maciej Świerkocki
dr Monika Polit
oraz Ellen Hinsey – amerykańska poetka, eseistka, tłumaczka.

Spotkanie połączone będzie z promocją książki L. Engelkinga i A. Szuby Obraz i wir. Antologia anglo-amerykańskiego imagizmu.

Wydarzenie jest związane z Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencją "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej" (7-8 grudnia 2017).

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej” - zadanie finansowane w ramach umowy 564./P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Information

Address:
Dom Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.