Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.04.2021 g.10:00
Added on: 02.04.2021

Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010

Type of the event:
Symposium

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ,, Katedra Historii Języka i Dialektologii, Katedra Współczesnego Języka Polskiego i Redakcja „LingVariów” mają zaszczyt zaprosić na IV sympozjum Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010, które odbędzie się w formie zdalnej 9 kwietnia 2021 r.

Program

Prowadzenie: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ  

10.00 dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ, Dziekan Wydziału Polonistyki: Otwarcie sympozjum

10.15–10.45 dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN, Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej

10.45–11.15 prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS), Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego

11.15–11.45 dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM, Historia składni języka polskiego K. Pisarkowej – świadectwo zmiany i dzieło otwarte

11.45–12.15 dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, O płynności granicy między strukturą składniową i stylistyczną a działaniem językowym – na przykładzie Rachunku sumienia jako zadania tłumacza

12.15–12.45 dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. UAM, Między wielogłosowością a (prze)milczeniem: o przekładzie wierszy Wisławy Szymborskiej

12.45–13.15 prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (UP, Kraków), Życiowe przesłanie Profesor Krystyny Pisarkowej

13.15–13.45 prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa – Ta, która inspiruje

13.45–14.15 Dyskusja

14.15        Zamknięcie sympozjum

Information

Added on:
2 April 2021; 19:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 April 2021; 19:09 (Mariola Wilczak)

See also

05.10.2021

Prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński): Hasło HONOR w świetle badań korpusowych. Odczyt dedykowany pamięci Prof. Krystyny Pisarkowej / spotkanie naukowe Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddziału w Krakowie)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 18.00. Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy: referent i osoby chętne do udziału spotkają się w sali 42 w budynku Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 16. Dla osób, które nie mogą przyjść, spotkanie będzie transmitowane na platformie Zoom.

27.11.2018

Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorzaw 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy serdecznie zapraszają na sympozjum Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej i Pomorza w 100-lecie Odzyskania Niepodległości (11 grudnia 2018 r.) pod honorowym patronatem JE Biskupa Edwarda Dajczaka oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

11.10.2017

Humanistyka z widokiem na uniwersytet II: Odpowiedzialność humanisty / Sympozjum

HUMANISTYKA Z WIDOKIEM NA UNIWERSYTET II

15.11.2017

500-lecie reformacji – wielość perspektyw

Marzenna Mazur, Dyrektor MPŚ w Słupsku i Krystyna Krawiec-Złotkowska, kierownik naukowy projektu, serdecznie zapraszają na sympozjum 500-lecie reformacji – wielość perspektyw, która odbędzie się 7 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Książąt Pomorskich w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.