Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.04.2021 g.10:00
Added on: 02.04.2021

Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010

Type of the event:
Symposium

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ,, Katedra Historii Języka i Dialektologii, Katedra Współczesnego Języka Polskiego i Redakcja „LingVariów” mają zaszczyt zaprosić na IV sympozjum Przypomnienia i inspiracje. Krystyna Pisarkowa 1932–2010, które odbędzie się w formie zdalnej 9 kwietnia 2021 r.

Program

Prowadzenie: dr hab. Maciej Rak, prof. UJ  

10.00 dr hab. Jarosław Fazan, prof. UJ, Dziekan Wydziału Polonistyki: Otwarcie sympozjum

10.15–10.45 dr hab. Krystyna Kowalik, prof. IJP PAN, Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej

10.45–11.15 prof. dr hab. Jerzy Bartmiński, prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (UMCS), Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego

11.15–11.45 dr hab. Agnieszka Słoboda, prof. UAM, Historia składni języka polskiego K. Pisarkowej – świadectwo zmiany i dzieło otwarte

11.45–12.15 dr hab. Kinga Tutak, prof. UJ, O płynności granicy między strukturą składniową i stylistyczną a działaniem językowym – na przykładzie Rachunku sumienia jako zadania tłumacza

12.15–12.45 dr hab. Joanna Kubaszczyk, prof. UAM, Między wielogłosowością a (prze)milczeniem: o przekładzie wierszy Wisławy Szymborskiej

12.45–13.15 prof. dr hab. Tadeusz Szczerbowski (UP, Kraków), Życiowe przesłanie Profesor Krystyny Pisarkowej

13.15–13.45 prof. dr hab. Anna Tyrpa (IJP PAN), Krystyna Pisarkowa – Ta, która inspiruje

13.45–14.15 Dyskusja

14.15        Zamknięcie sympozjum

Information

Added on:
2 April 2021; 19:09 (Mariola Wilczak)
Edited on:
2 April 2021; 19:09 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.