Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 02.04.2019 g.10:00 - 02.05.2019 g.15:00
Added on: 20.03.2019

Przypomnienia: Klemensiewicz 1891 - 1969

Type of the event:
Symposium
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Doctors

Wydział Polonistyki UJ i Redakcja „LingVariów” zapraszają na II sympozjum z cyklu PRZYPOMNIENIA. 

Semianrium poświęcone będzie postaci wybitnego językoznawcy Zenona Klemensiewicza (1891–1969). 

 

PROGRAM 
10:00 prof. Renata Przybylska, Dziekan Wydziału Polonistyki: Otwarcie sympozjum
10:15 dr Anna Kałkowska (IJP PAN), Zenon Klemensiewicz w swoim czasie. Ze wspomnień uczennicy
10:45 prof. Bogusław Dunaj (UJ/PWSZ Tarnów), „Historia języka polskiego” Zenona Klemensiewicza a potrzeby nowej syntezy
11:15 prof. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN), Profesor Zenon Klemensiewicz jako redaktor „Języka Polskiego”

11:45–12:15 Dyskusja

12:15–13:00 Przerwa kawowa

13:00 prof. Jadwiga Kowalikowa (UJ/PWSZ Tarnów), „Długie trwanie” dydaktyki języka polskiego Zenona Klemensiewicza we współczesnej edukacji szkolnej
13:30  prof. Maciej Grochowski (UMK), Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza
14:00 dr hab. Maciej Rak (UJ), Składnia dialektów słowiańskich Zenona Klemensiewicza

14:30–15:00 Dyskusja
15:00 Zamknięcie sympozjum

Information

Address:
ul. Gołębia 16, sala 42

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.