Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.10.2016 - 28.10.2016
Added on: 14.03.2016

Recepcja współczesnej literatury niemieckojęzycznej w Austrii, Niemczech, Szwajcarii i w Polsce - różnice i podobieństwa

Type of the event:
Conference
City or town:
Częstochowa
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators

Instytut Filologii Obcych zaprasza do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej RECEPCJA WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W AUSTRII, NIEMCZECH, SZWAJCARII I W POLSCE - RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA (III).

27-28 października 2016 w Częstochowie.


Celem badawczym naszego spotkania czynimy próbę zdiagnozowania różnic i podobieństw w formach recepcji literatury niemieckojęzycznej w polskim, niemieckim, austriackim i szwajcarskim obiegu kulturowym - w kontekście uwarunkowań zarówno społeczno-historycznych, jak i poznawczych. Zakładamy wieloaspektową perspektywę oglądu zjawisk literackich, wychodząc od interdyscyplinarnej natury nauki o literaturze i badań porównawczych. Przedmiotem naszego zainteresowania czynimy twórczość autorów niemieckojęzycznych (proza, poezja, dramat, esej, literatura dla dzieci, literatura popularna) oraz jej obecność na rynku wydawniczym, w obiegu czytelniczym, krytycznoliterackim i akademickim.


Proponując przyjrzenie się twórczości literackiej dla dorosłych i dla dzieci, pragniemy wypełnić lukę w badaniach recepcyjnych i tym samym przybliżyć sylwetki wybranych autorów, a w wielu wypadkach przyczynić się do ich popularyzacji w naszym kraju. Dlatego językiem konferencji i publikacji jest język polski.


Plonem pierwszej konferencji jest monograficzny zeszyt „Studiów Neofilologicznych"

(nr 11/2015; http://www.studianeo.ajd.czest.pl/media/domeny/132/static/archiwum/numer_11.pdf).

Wystąpienia z drugiej edycji konferencji ukażą się już w bieżącym roku.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!
dr hab. Anna Majkiewicz, prof. AJD
dr hab. Anna Szyndler, prof. AJD
dr Joanna Ławnikowska-Koper
(organizatorki)


Informacje organizacyjne:
Czas wystąpienia na konferencji: 20 min.


Propozycje tematów wraz z krótkim streszczeniem (w załączeniu karta zgłoszenia) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2016 na adres: towarzystwonaukowe@interia.pl


Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne, bufet kawowy, obiady w dniach konferencji, uroczystą kolację i druk artykułu w tomie pokonferencyjnym.


Wpłaty należy dokonać na konto AJD numer konta: 23 1750 1035 0000 0000 1301 1378 z dopiskiem: AJD - Recepcja literatury 2016.


Szczegółowe informacje przesłane zostaną po przyjęciu zgłoszeń w kolejnym komunikacie konferencyjnym.

 

 

 

 

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2016 21:30

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.