Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.12.2020 g.12:00
Added on: 16.12.2020

Research project. Belarusian and Polish defence verbs: peculiarities of system organization

Type of the event:
Lecture

Współczesna lingwistyka zajmuje się m.in. sposobem przechowywania informacji w danym języku. Badając strukturę treści czasownika, jego cechy semantyczne i składniowe, rozważamy pewien fragment językowego obrazu świata.

Ostatni w tym roku kalendarzowym wykład w Polskim Instytucie Studiów Zaawansowanych PIASt wygłosi dr Anzhalika Litvinovich z Grodzieńskiego Uniwersytetu Państwowego im. Janki Kupały (https://piast.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=633:anzhalika-litvinovich&catid=77&Itemid=306&lang=en).

Dostęp przez Microoft Teams: https://bit.ly/37Ozti6

 

See also

15.04.2019

Wykłady prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego):

Pracownia Lingwistyki Antropologicznej IFP UWr oraz Studenckie Koło Naukowe Lituanistów serdecznie zapraszają na wykłady Prof. Kristiny Rutkovskiej (Instytut Języków i Kultur Regionu Bałtyckiego Uniwersytetu Wileńskiego): wykład 1.  „Miejsce źródeł ludowych w językowym obrazie świata Litwinów”  wtorek 16.04.19, godz.14.00, sala 115; wykład 2.  „Językowo-kulturowa wizja ZIEMI na Litwie”   środa 17.04.19, godz.10.15, sala 147.

27.02.2018

Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej

Koło Naukowe Polonistów oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszają młodych naukowców, doktorantów i studentów na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Obszary polonistyki 5. Wartości i wartościowanie w XXI wieku. Obrazy wartości w języku, literaturze, kulturze i sztuce współczesnej, która odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim.

31.01.2017

Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zaprazsza na II Interdyscyplinarną konferencję naukową "Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach", która odbędzie się w dniach 30–31 marca 2017 r.

01.03.2016

Nasz język ojczysty: stan i współczesne tendencje rozwojowe

 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.