Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 10.04.2019 g.17:00 - 08.05.2019 g.17:00
Added on: 26.03.2019

Rozmowy istotne z Wiesławem Myśliwskim

Type of the event:
Meeting
City or town:
Łódź
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Educators, Doctors, Schoolchildren

Dziekan Wydziału Filologicznego UŁ prof. Joanna Jabłkowska zaprasza na cykl rozmów z Wiesławem Myśliwskim poświęconych poetyce.

Jak rodzi się opowieść? O poetyce twórczości
10 kwietnia (środa), godz. 17:00

Jak przejść przez ucho igielne? O kontekstach literatury
8 maja (środa), godz. 17:00

Oba spotkania odbędą się w Auli A1 Wydziału Filologicznego (ul. Pomorska 171/173). Wstęp wolny. Rozmowy z pisarzem poprowadzi prof. Tomasz Bocheński z Zakładu Literatury Polskiej XX i XXI wieku.

Sylwetka naszego gościa:

Wiesław Myśliwski (ur. 1932) – najwybitniejszy współczesny polski powieściopisarz. Dwukrotny laureat Nagrody Literackiej Nike. Stworzył oryginalną odmianę powieści, rozpoznawalną po kunsztownym, lakonicznym stylu i wielowarstwowej narracji. Wielbiciel konkretu i mowy żywej, buduje uniwersalne opowieści o metamorfozach ludzkiego losu. I kultywuje polszczyznę, z jej bogactwem słów, melodią, rytmem, plastycznością, wielością odmian, pamięcią przeszłości…

Wydał siedem powieści: Nagi sad (1967), Pałac (1970), Kamień na kamieniu (1984), Widnokrąg (1996), Traktat o łuskaniu fasoli (2006), Ostatnie rozdanie (2013), Ucho igielne (2018). 

Information

Address:
Pomorska 171/173

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.