Polish Studies Bulletin
Date of the event: 16.11.2018 g.09:00 - 17.11.2018 g.23:00
Added on: 03.12.2018

Science: Polish Perspectives 2018 Oxford

Type of the event:
Conference

Jeśli jesteś polskim studentem, doktorantem lub naukowcem pracującym  poza granicami Kraju, to  spotkanie jest właśnie dla Ciebie.  A może chcesz tylko poznać polską diasporę naukową? Dołącz w dniach 16-17 listopada 2018 r. na konferencji Nauka: Polska Perspektywa w Oxfordzie!

Science: Polish Perspectives (w skrócie SPP) to cykl wydarzeń organizowanych przez Fundację Polonium, które za główny cel stawiają sobie łączenie polskiej diaspory naukowej na całym świecie. Jak sie okazało podczas poprzednich edycji, owa diaspora wcele nie jest mała. Dzięki spotkaniom SPP utorzona została swego rodzaju platforma networkingowa, na bazie której tworzona jest nowa sieć powiązań między środowiskiem akademickim, politykami i przemysłem tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Wszystkie wydarzenia odbywajace się w ramach Science: Polish Perspectives promują interdyscyplinarność i zachęcają do szerzenia praktyk popularyzatorskich. Coroczna konferencja odbywa się od 2012 roku każdego roku w Oksfordzie lub Cambridge, a od 2017 roku także w Berlinie. 
Wśród partnerów obecnej edycji pojawiły się następujące organizacje: British Council, The Associationof TOP 500 Innovators, Polska Innowacyjna, Obywatele Nauki, Oxford University Polish Society, Cambridge University Polish Society, PLUGin Polish Innovation Diaspora, The Kosciuszko Foundation, Science PR, Federation of Polish Student Societies in the UK, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, Stowarzyszenie Techników Polskich

Information

Address:
Said Business School University of Oxford, Wielka Brytania
Published by:
Justyna Gorzkowicz

Antropolog kulturowy ze specjalnością literaturoznawczą, krytyk artystyczny; wicedyrektor Instytutu Kultury Europejskiej, zastępca kierownika Zakładu Współczesnej Kultury Literackiej i Artystycznej  Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Inicjatorka Laboratorium Lingua-Brandingu w ZWKLiA, zajmującego się wspieraniem nowatorskich rozwiązań w zakresie komunikacji artystycznej i literackiej oraz marketingu nauk humanistycznych. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.