Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 20.05.2016 - 21.05.2016
Added on: 30.03.2016

Ścieżkami Pisarzy: Kraków zmitologizowany / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Kraków od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie polskich oraz europejskich wyobrażeń kulturowych. Mitologizacji poddano nie tylko historyczne początki grodu Kraka, jego poszczególne obszary, obiekty oraz bohaterów literackich czy legendarnych, ale też jego późniejsze dzieje i rozwój. Mity krakowskie są wielodyskursywną siatką, która na poziomie symbolicznym oplata miasto i otwiera przed nim nowe formy egzystencji. Ich oddziaływanie od niepamiętnych czasów skłaniało artystów, pisarzy i ludzi kultury do podejmowania z nimi dyskusji, która często prowadziła do demitologizacji poszczególnych aspektów ustrukturyzowanych już wyobrażeń.

Właśnie dlatego przy okazji trzeciego spotkania pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego zastanowienia się nad mitologizacją i demitologizacją Krakowa, a także nad funkcjonowaniem krakowskich mitów, ich interpretacjami i ciągłym rozwojem. Niechaj będzie to refleksja nad wieloma Krakowami, które – wyrażone za pomocą rozmaitych dziedzin twórczości artystycznej – funkcjonują w różnym czasie, w heterogenicznej przestrzeni.

Jak wiadomo, Kraków i jego mity tworzą żywą materię, która ciągle się aktualizuje. Celem organizowanej przez nas konferencji jest stworzenie heterogenicznego opisu miasta zmitologizowanego. Jedynie przyjęcie różnorodnych technik spojrzenia może pozwolić na kompleksowe opisanie fenomenu Krakowa, dlatego też do udziału w konferencji zapraszamy: literaturoznawców, antropologów, historyków i historyków sztuki, teatrologów, filmoznawców, kulturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którym bliska jest tematyka krakowska

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.