Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 20.05.2016 - 21.05.2016
Дата размещения: 30.03.2016

Ścieżkami Pisarzy: Kraków zmitologizowany / III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kraków
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые

Kraków od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie polskich oraz europejskich wyobrażeń kulturowych. Mitologizacji poddano nie tylko historyczne początki grodu Kraka, jego poszczególne obszary, obiekty oraz bohaterów literackich czy legendarnych, ale też jego późniejsze dzieje i rozwój. Mity krakowskie są wielodyskursywną siatką, która na poziomie symbolicznym oplata miasto i otwiera przed nim nowe formy egzystencji. Ich oddziaływanie od niepamiętnych czasów skłaniało artystów, pisarzy i ludzi kultury do podejmowania z nimi dyskusji, która często prowadziła do demitologizacji poszczególnych aspektów ustrukturyzowanych już wyobrażeń.

Właśnie dlatego przy okazji trzeciego spotkania pragniemy zaprosić Państwa do wspólnego zastanowienia się nad mitologizacją i demitologizacją Krakowa, a także nad funkcjonowaniem krakowskich mitów, ich interpretacjami i ciągłym rozwojem. Niechaj będzie to refleksja nad wieloma Krakowami, które – wyrażone za pomocą rozmaitych dziedzin twórczości artystycznej – funkcjonują w różnym czasie, w heterogenicznej przestrzeni.

Jak wiadomo, Kraków i jego mity tworzą żywą materię, która ciągle się aktualizuje. Celem organizowanej przez nas konferencji jest stworzenie heterogenicznego opisu miasta zmitologizowanego. Jedynie przyjęcie różnorodnych technik spojrzenia może pozwolić na kompleksowe opisanie fenomenu Krakowa, dlatego też do udziału w konferencji zapraszamy: literaturoznawców, antropologów, historyków i historyków sztuki, teatrologów, filmoznawców, kulturoznawców, socjologów oraz wszystkich badaczy, którym bliska jest tematyka krakowska

Информация

Дата размещения:
30 марта 2016; 13:15 (Andrzej Juszczyk)
Дата правки:
30 марта 2016; 13:15 (Andrzej Juszczyk)

Смотреть также

20.09.2015

Poeci krakowscy mniej znani, zapomniani, niedoczytani

Podczas konferencji pragniemy przypomnieć postaci i twórczości poetów krakowskich dziś już zapomnianych lub mało znanych, których nazwiska nie zajmują czołowych pozycji na listach lektur (szkolnych i studenckich), a których dorobek zasługuje na zainteresowanie z racji zarówno wagi podjętych przezeń tematów (głównie „krakowskich”), jak i poziomu rozwiązań warsztatowych. Chodzi tu o autorów dawnych, którzy w swojej epoce cieszyli się uznaniem wśród publiczności literackiej, jak i współczesnych. Chcemy też, by nasze spotkanie przysłużyło się pełniejszemu zintegrowaniu krakowskiego środowiska naukowego, jako że przewidywany jest w nim udział pracowników naukowych, studentów i doktorantów.

05.12.2015

Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata

W 2016 roku minie dziesiąta rocznica śmierci Jerzego Ficowskiego – wybitnego literata, translatora, badacza kultury, którego twórczość jeszcze nie w pełni została rozpoznana i doceniona. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Jerzego Ficowskiego (o)pisanie świata.   Proponowane zagadnienia: biografia a twórczość Jerzego Ficowskiego, tradycja i nowoczesność jego poezji, wybory genologiczne, nawiązania do folkloru (cygańskiego, żydowskiego, rodzimego), badania romologiczne Jerzego Ficowskiego, problematyka Holokaustu, aktywność w tzw. drugim obiegu wydawniczym, pieśni i piosenki, twórczość adresowana do dzieci, translacje, aktywność na rzecz sztuki (m. in. B.Schulz, W. Wojtkiewicz, T. Makowski), problematyka powinowactw i syntezy sztuk. Ze względu na rozległość zagadnień podejmowanych przez Jerzego Ficowskiego zapraszamy do udziału w konferencji zarówno filologów, jak też historyków sztuki, etnografów, muzykologów, kulturoznawców, socjologów oraz innych znawców jego dorobku.

02.06.2015

Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze

Katedra Poetyki i Teorii Literatury IFP w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie zaprasza do udziału w konferencji naukowej Biografie i biografizacje w literaturze i kulturze, zaplanowanej w dniach: 24–25 listopada 2015 roku w głównym budynku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy ul. Podchorążych 2. Proponujemy namysł nad wielowymiarowością osoby w biografii i autobiografii, sposobami ich tworzenia i wykorzystania w aspekcie teoretycznoliterackim, historycznoliterackim i kulturowym, w odniesieniu do strategii pisarsko-artystycznych, genologii oraz innych dziedzin, zjawisk i obszarów, w których zachodzi profilowanie osoby. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 10 października 2015 roku. Kartę zgłoszeń można nadesłać w wersji papierowej (pocztą tradycyjną na adres wyróżniony w nagłówku, z dopiskiem: Biografie i biografizacje) albo elektronicznej na adres: kpitl.ifp@gmail.com Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i naukowych pracowników emerytowanych 300 zł). Nie zapewniamy referentom noclegów. Gwarantujemy publikację wygłoszonych referatów, które otrzymają pozytywne recenzje, w czwartym numerze rocznika redagowanego w katedrze – „Studia Poetica” (w ramach uniwersyteckiej serii „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis”), już wówczas – jak sądzimy – mieszczącego się wśród punktowanych periodyków; albo w książkowej publikacji zbiorowej. dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar dr Magdalena Roszczynialska mgr Jakub Knap

19.05.2016

Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939

Katedra Teorii Kultury i Sztuki KUL wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Naukowych ma zaszczyt zaprosić na interdyscyplinarną konferencję "Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939". Wybuch II wojny światowej stał się ważną cezurą we współczesnej historii Polski. Wielu twórców zostało zmuszonych do wyjazdu z kraju i pozostania w różnych częściach świata. Ich losy i dokonania nie zawsze zdobyły rozgłos. Wprost przeciwnie. Wielu zostało zapomnianych, a ich spuścizna uległa zniszczeniu lub trafiła do archiwów, prywatnych zbiorów bądź mniej znanych muzeów. Również twórczość, która zdobyła uznanie, nie zawsze została dostatecznie opisana. Podejmowanie tej tematyki było utrudnione zarówno przez trwające po wojnie oddzielenie Polski od Zachodu jak też cenzurę w kraju. Do dziś jednak wiedza na ten temat zawiera wiele „białych plam”. Celem konferencji jest zatem ukazanie ważnego, a zarazem zapoznanego dziedzictwa polskiej kultury tworzonej na obczyźnie od II wojny światowej. Do udziału zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin w tym a zwłaszcza kulturoznawców, historyków, historyków sztuki, filologów, antropologów, teatrologów, filmoznawców i medioznawców.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах