Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.03.2023 g.17:00
Added on: 14.03.2023

Seminarium "Antropologia czasu" / z cyklu "Nowe języki antropologii"

Type of the event:
Seminar
City or town:
Warszawa

Kronos Francoisa Hartoga to krytyczna kontynuacja jego poprzedniej książki, dotyczącej reżimów historii. Również tym razem w centrum zainteresowania filozofa jest czas i przenikający jego zdaniem nasze myślenie o historii prezentyzm, jednak teraz punktem wyjścia jest sposób, w jaki chrześcijaństwo oswajało i przyjmowało różne rozumienia temporalności. Hartog - sięgając do korzeni chrześcijańskiego pojmowania czasu - stara się zestawić odziedziczone i przejęte tryby pojmowania czasu ze stosunkowo nowymi pomysłami, dotyczącymi definiowania temporalności, jak choćby idea "planetary age" D. Chakrabarty.

(Z opisu organizatorów wydarzenia)

logo Pracowni Antropologii Współczesności IBL PAN

Podczas seminarium omówimy rdzeń koncepcji Hartoga, czyli relację między takimi pojęciami jak "chronos", "kairos" i "krisis", a także zastanowimy się, czy rzeczywiście stawiana przez Hartoga diagnoza dotycząca prezentyzmu jest trafna.

Lektura: F. Hartog, Chronos. West Confronts the Time, Columbia UP 2022 (fragmenty: Preface: The Undeducible Present, s. xvii-xxii, oraz 1-48).

Po fragmenty lektury na seminarium prosimy zgłaszać się na adres: antropologiawspolczesnosci@gmail.com.


Justyna Tabaszewska – adiunktka w Instytucie Badań Literackich PAN, absolwentka MISH-u na Uniwersytecie Jagiellońskim, członkini redakcji „Tekstów Drugich”, jedna z redaktorów naczelnych nowego czasopisma "Memory Studies Review".

Autorka książek: Jedna przyroda czy przyrody alternatywne? O pojmowaniu i obrazach przyrody w polskiej poezji (2010), Poetyki pamięci. Współczesna poezja wobec tradycji i pamięci (2016), Humanistyka służebna (2022) i Pamięć afektywna. Dynamika polskiej pamięci po roku 1989 (2022) oraz artykułów publikowanych m.in. w „Memory Studies”, „Tekstach Drugich”, „Przeglądzie Kulturoznawczym” i „Wielogłosie”.

Stypendystka Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Tischner Fellowship, Vienna 2021) i laureatka Stypendium im. Bekkera NAWA (Goethe Universitat). Zajmuje się szeroko rozumianą problematyką afektów i pamięci kulturowej we współczesnej kulturze. Aktualnie pracuje nad projektem dotyczącym pamięci przyszłości w Europie Środkowej i Wschodniej, a także właśnie zaczęła badania nad kwestią szeroko rozumianych środowisk temporalnych.

Książka Justyny Tabaszewskiej Pamięć afektywna. Dynamika polskiej pamięci po roku 1989 została nominowana do Nagrody im. Marcina Króla za rok 2022.

Information

Address:
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 144 (im. A. Mickiewicza)
Fee:
bez opłat
Added on:
14 March 2023; 21:17 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 April 2023; 12:45 (Mariola Wilczak)

See also

20.10.2015

Ogólnopolska konferencja interdyscyplinarna "Tożsamość - Kultura - Nowoczesność"

Tematyka konferencji koncentruje się wokół następujących zagadnień:

09.01.2024

Antropologia Science Fiction, #5

Pracownia Antropologii Współczesności IBL PAN zaprasza na na kolejne seminarium, poświęcone Antropologii Science Fiction. Spotkanie będzie poświęcone książce z pogranicza science fiction, tj. Schronowi przeciwczasowemu G. Gospodinowa.

02.06.2022

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Góry-Literatura-Kultura: Góry jako przestrzeń pamięci – pamięć gór

W imieniu Organizatorów IX edycji konferencji z cyklu „Góry-Literatura-Kultura” mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu konferencyjnym poświęconym tematyce górskiej. Anonsując dziewiątą już edycję cyklicznej konferencji „Góry-Literatura-Kultura”, w bieżącym roku jako wiodący temat dyskusji pozwalamy sobie zaproponować relację zachodzącą pomiędzy obszarami górskimi i szeroko rozumianą pamięcią. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat problematyka pamięci stała się bowiem ważnym, transdyscyplinarnym i interdyscyplinarnym obszarem zintegrowanych badań (memory studies). Są one realizowane z zastosowaniem różnych aspektów współczesnej metodologii badań humanistycznych, co umożliwia, w miarę rozwoju owych memory studies, wyodrębnienie różnych typów pamięci, które stają się przedmiotem pogłębionej refleksji  antropologiczno-kulturowej, historycznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej…

21.06.2016

Nabór artykułów do Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA"

Redakcja Magazynu antropologiczno-społeczno-kulturowego "MASKA"  prowadzi nabór artykułów do trzydziestego drugiego numeru, którego tematem przewodnim jest pamięć. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.