Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.11.2020
Added on: 26.11.2020

Sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS

Type of the event:
Debate

W dniach 26-27 listopada br. odbędzie sesja naukowa z cyklu INSPIRATIONS, współorganizowana przez Wydz. Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Kolegium Literaturoznawstwa i Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Wileńskiego, Katedrę Filologii Francuskiej.

Tegoroczna edycja, zatytułowana “La littérature et la carte géographique”, ma na celu ukazanie relacji między literaturą a przestrzenią w szerokim ujęciu. Tytułowa mapa odnosi się zarówno do przestrzeni realnej i precyzyjnie określonej (mapa kraju czy regionu, mapa drogowa, plan miasta), jak i do obszarów wyobrażonych, fantastycznych czy niezbadanych i niematerialnych.

Referaty wygłoszą specjaliści z całego świata zajmujący się zagadnieniem przestrzeni i czasu w literaturze, podróży i podróży po śladach, geopoetyką, orientalizmem, zależnościami między językiem narracji a kontekstem kulturowym fabuły, badaniami interdyscyplinarnymi.

Język obrad: francuski.

Zapraszamy do udziału w obradach – cała sesja odbędzie się ONLINE. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: inspiracje.uwb@gmail.com – mejlem zwrotnym przyślemy link do spotkania oraz szczegółowy program.

Wszustkie informacje: https://filologia.uwb.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/programme-INSPIRATIONS-2020.pdf

 

Information

See also

17.11.2020

IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK w Kielcach zaprasza do udziału w IV Forum Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego pod patronatem JM Rektora UJK. Do sesji referatowej zapraszamy doktorantów UJK oraz doktorantów z innych Uczelni, natomiast do sesji posterowej studentów UJK oraz studentów z innych Uczelni.  

21.05.2020

Podróże / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Istotnym składnikiem współczesnego życia były i są podróże – choć obecnie zredukowane bardziej do wymiaru marzeń, wspomnień czy wędrowania palcem po mapie. Od zawsze jednak obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik, który rozpatrywać można na wiele sposobów od dosłownych po metaforyczne, filozoficzne. (informacja organizatorów)

28.09.2017

Promocja książki Z narożnika mapy prof. Piotra Michałowskiego

W Klubie 13 Muz, w Sali Kominkowej odbędzie się promocja nowej książki Piotra Michałowskiego, profesora szczecińskiej polonistyki, pt. Z narożnika mapy, zawierającej cykl felietonów publikowanych przed laty w "Pograniczach".

21.05.2020

Prof. UAM dr hab. Jerzy Borowczyk: Romantyczne podróże w literaturze oraz malarstwie polskim i europejskim / Z cyklu "Wykłady dla maturzystów"

Instytut Filologii Polskiej UAM  przygotował serię wykładów powtórkowych do matury z języka polskiego. Sesje prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu. Wykłady udostępniane są na Facebooku.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.