Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.05.2019 - 26.05.2019
Added on: 02.04.2019

Skandal, zdrada, plotka. Kultura – historia – media / Ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Ośrodek Badawczy Facta Ficta zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Skandal, zdrada, plotka. Kultura – historia – media, która odbędzie się w dniach 25-26 maja 2019 roku w Krakowie.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

PANEL I  9.00-10.30

dr Wojciech Lipski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Pamiętniki Daniela Paula Schrebera jako skandal obyczajowy

mgr Aleksandra Byrska (Uniwersytet Jagielloński), Skandal osobistego – intymność, kicz i literatura

mgr Michał Bomastyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Genderowy skandal. O płci, która wywołuje spór

10.30-11.00 przerwa kawowa

PANEL II  11.00 – 12.30

mgr Olga Velichko (Uniwersytet Jagielloński), Kampania wyborcza na Ukrainie w 2019 roku jako przykład wywoływania skandalu w mediach społecznościowych jako narzędzia propagandy politycznej

mgr Marta Seredyńska (Uniwersytet Warszawski), Skandale finansowe oparte na piramidzie finansowej i ich skutki społeczne: od Charlesa Ponziego do Amber Gold

mgr Miloš Mijatović (Uniwersytet Śląski),  Jak zdobyć tytuł doktora? Porównanie plagiatów (nie tylko) polityków w Rosji, Serbii i Niemczech

12.30 -13.00 przerwa kawowa

PANEL III  13.30 – 15.00

dr hab., prof. UJK Krzysztof Jaworski (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Futurystyczne skandale dwudziestolecia międzywojennego – w świetle nowych badań źródłowych

dr hab. Ewa Hoffmann-Piotrowska (Uniwersytet Warszawski), Czy Hieronim Kajsiewicz budował dla Adama stos? Przyczynek do historycznoliterackiej i plotkarskiej legendy…

dr Izabella Adamczewska (Uniwersytet Łódzki), Od Barbary Ubryk do „Dziewczyn z Dubaju”. O sensacyjnym wariancie powieści dziennikarskiej

 15.00-16.00 przerwa na obiad

PANEL IV  16.00-17.30

mgr Joanna Bednarek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza), To jest skandal, czyli normy i kultura prawomocna

mgr Beata Sawicka (Uniwersytet w Białymstoku), Plotka, intryga i zdrada orężem walki o władzę senatorów duchownych w kapitule krakowskiej za panowania Zygmunta I w I poł. XVI w.

mgr Dominik Karcz (Akademia Ignatianum w Krakowie), Krakowskie dzieje grzechu burmistrza Erazma Czeczotki

17.30-18.00 przerwa kawowa

PANEL V  18.30 – 20.00

mgr Marcelina Mrowiec (Uniwersytet Jagielloński), Ukazanie przemocy symbolicznej na przykładzie materiałów reklamowych obecnych w środkach masowego przekazu, proponujących określoną wersję męskości

Katarzyna Kamieniecka (Uniwersytet Warszawski), Skandal medialny jako mechanizm władzy. O polskiej prowincji w powieściach Joanny Bator

mgr Beata Fijołek-Soska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Czy baśnie mogą być skandaliczne i zdradliwe?

 

Information

Application deadline for speakers:
07.05.2019

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.