Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.07.2018 - 08.07.2018
Added on: 04.07.2018

Miasto: dom - miejsce - palimpsest / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków

Zdaniem Elizabeth Grosz “miasta są miejscami (loci), które produkują, regulują i strukturują ciała”, pozostając równocześnie “przestrzenią, która otacza, ochrania i mieści (houses), przyjmując swą formę i funkcje od (wyobrażonych) ciał, które konstytuuje”.

Jako produkt kultury i habitat są zarazem sposobem kolonizacji przestrzeni natury, ukierunkowującym ludzkość w przestrzeni. W mieście łączy się więc praxiszamieszkiwania z technebudowania, co być może stanowi o takiej atrakcyjności kategorii miasta jako metafory kulturowej — zasadnej zarówno do namysłu nad palimpsestowym nawarstwianiem się osadów historycznych w tkance miejskiej, jak i futurologicznej spekulacji, nieodłącznie wiążącej się z imaginowaniem coraz to nowocześniejszych, niebosiężnych aglomeracji. Miasto jednocześnie zdaje się schronieniem i domem (Heidegger o obydwu pisze: Hut), który w czasach zmierzchu antropocenu i ekokrytycznej wiwisekcji dorobku cywilizacyjnego homo sapiens okazuje się pułapką, stwarzającą przestrzeń dla nadużyć społecznych, ekonomicznych i politycznych — co znajduje oddźwięk zarówno w wizjach eco-city, miasta ekologicznego, jak i postapokaliptycznych wyobrażeniach metropolii opustoszałej, nawiedzanej przez cienie dawnej świetności.

(z informacji Organizatorów)


PROGRAM WYDARZENIA

Obrady plenarne odbywają się w sali 114, a panele równoległe – w salach 114, 118. Stolik rejestracyjny będzie czekał na Państwa na drugim piętrze przy wyjściu z windy.

Rejestracja obowiązuje zarówno prelegentów, jak i słuchaczy. Konferencja dla słuchaczy jest otwarta, a wstęp  bezpłatny. Rejestracja będzie się odbywać w sobotę w godzinach 9:00-14:00 oraz w niedzielę w godzinach 8.30-12:30. W pozostałych godzinach należy się rejestrować bezpośrednio u organizatorów.

Sobota, 7 lipca 2018

Otwarcie obrad • 10:15-10:30 • sala 114

Panel 1 • 10:30-12:00 • sala 114

 • Dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej), W zmaganiach z miastem. Paryż Andrzeja Kijowskiego
 • Mgr Anna Nardowska (Uniwersytet Gdański), Między niechęcią a zachwytem. Zofii Stryjeńskiej doświadczanie miasta
 • Mgr Ewelina Kostępska (Uniwersytet Jagielloński), Ówczesne trendy w budownictwie jako znak czasów

przerwa na kawę


Panel 2 a • 12:30-14:00 • sala 114

 • Mgr Konrad Filip Komarnicki (Uniwersytet Warszawski), Miasto Spotkania. Znaczenie Jerozolimy, a wizja władzy i społeczeństwa doby wypraw krzyżowych
 • Mgr inż. Aneta Bura (Politechnika Warszawska), Współczesne formy współzamieszkiwania w Polsce i Europie
 • Mgr Halina Gąsiorowska (Uniwersytet SWPS), Ucieczki z układu: miasto—ciało bezdomne. Miasto i dom w blogach amerykańskich bezdomnych

Panel 2 b • 12:30-14:00 • sala 118

 • Mgr Marek Golonka (Uniwersytet Warszawski), Gry z historyczną tożsamością Wiednia w wiedeńskich inscenizacjach musicali Michaela Kunzego
 • Kevin Kołeczek (Uniwersytet Łódzki), Accattone (1961) i Mamma Roma (1962) Piera Paolo Pasoliniego – rzymskie przedmieścia jako kulturowa przestrzeń wyparta
 • Mgr Paweł Stroiński (Uniwersytet Warszawski), Los Angeles Michaela Manna – miasto jako nośnik nastroju w „Gorączce” i „ Zakładniku”

przerwa na kawę


Panel 3 a • 16:00-17:30 • sala 114

 • Alicja Sułkowska (Bauhaus-Universität Weimar), „Witamy w Santa Carla, światowej stolicy zbrodni” – krajobraz miejski jako podstawa konceptualizacji postaci wampira w filmie i literaturze
 • Mgr Aleksandra Wojtaszek (Uniwersytet Jagielloński), Inne Zagrzebie. Transformacje obrazu miasta w chorwackiej prozie fantastycznej po 1991 roku
 • Natalia Sadowska (Uniwersytet Łódzki)
 • Miasto jako przestrzeń dehumanizacji we współczesnej powieści latynoskiej

Panel 3 b • 16:00-17:30 • sala 118

 • Mgr Kamila Byrtek (Uniwersytet Opolski), Wiersze przeciw miastu. Wartościowanie przestrzeni miejskich i pozamiejskich w poezji Jacka Podsiadły
 • Mgr Natalia Stencel (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński), Mieszkać, opowiadać. O możliwości „oswojenia” miasta w kontekście mikronarracji
 • Mgr Maria Janus (Uniwersytet Łódzki), Miasto nocą – miasto jako bohater dramatów Michała Walczaka

przerwa na kawę


Panel 4 a • 18:00-19:30 • sala 114

 • Mgr Mateusz Florczak (Uniwersytet Gdański), Bliskość doświadczenia przestrzeni miejskiej w sytuacji liminalnej. Perspektywa kobieca (studium literaturoznawcze)
 • Mgr Joanna Świt (Uniwersytet Jagielloński), Zamknięty świat gospodyń domowych w powieści Happiness Natsuo Kirino
 • Mgr Tomasz Gęsina (Uniwersytet Śląski), Zwierzę w mieście. Przypadek „Nocnych zwierząt” Patrycji Pustkowiak

Panel 4 b • 18:00-19:30 • sala 118

 • Mgr Adam Panasiuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Wsie dzisiejsze – miasta niegdysiejsze. Z problematyki dawnych miasteczek pogranicza”
 • Justyna Szaferska (Uniwersytet Łódzki), Zaplątani w Grembach
 • Dr Marta Kubiszyn (Uniwerystet Marii Curie-Skłodowskiej), Niewidzialny pejzaż – pamięć palimpsestu. Nieistniejące miasto żydowskie w Lublinie i jego upamiętnienia

Niedziela, 8 lipca 2018

Panel 5 • 9:00-10:30 • sala 114

 • Mgr Magdalena Garnczarska (Uniwersytet Jagielloński), VI-wieczny Konstantynopol w relacji Prokopiusza z Cezarei
 • Dr Wojciech Mądry (Instytut Slawistyki PAN), Poznańska rezydencja cesarza Wilhelma II  jako symbol zmieniających się dziejów miasta na przestrzeni ostatnich stu lat
 • Mgr Michał Grabowski (Uniwersytet Śląski, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa), Miasto w przestrzeniach ekspozycji

przerwa na kawę


Panel 6 • 11:00-12:30 • sala 114

 • Mgr Maria Rudnicka (Uniwersytet Wrocławski), Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej
 • Mgr Agnieszka Karbowniczek, Miasto a żywy organizm
 • Mgr Damian Binkowski (Uniwersytet Gdański), Disco re-edit jako taktyka oporu

przerwa na kawę


Panel 7 • 13:00-14:30 • sala 114

 • Mgr Zbigniew Jazienicki (Uniwersytet Warszawski), Teologia topiki. Loci communes we współczesnych praktykach polskiego neoklasycyzmu
 • Mgr Jagoda Kryg (Uniwersytet Jagielloński), Georges Perec i literackie przestrzenie pamięciowego archiwum
 • Mgr Magdalena Brodacka (Uniwersytet Jagielloński), Od palimpsestu do atopii. Obrazy miasta we współczesnej literaturze czeskiej

WSTĘP WOLNY


Komitet organizacyjny:

dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Barbara Szymczak-Maciejczyk (Uniwersytet Pedagogiczny)
mgr Krzysztof M. Maj (Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Uniwersytet Jagielloński)

Information

Address:
Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, budynek Instytutu Filozofii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Application deadline for speakers:
17.06.2018
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.