Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.05.2017 - 29.05.2017
Added on: 23.04.2017

Słowiańskie inspiracje i innowacje / międzynarodowa konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Gdańsk
Organisers:
Target groups:
Students, PhD Students

Doktoranckie Koło Naukowe „Kreatywna Słowiańszczyzna” zaprasza wszystkich studentów oraz doktorantów do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Słowiańskie inspiracje i innowacje”, która odbędzie się 29 maja 2017 r. na Uniwersytecie Gdańskim.

Zachęcamy do wypełniania formularza zgłoszeniowego pod adresem: https://goo.gl/forms/aGtWae6gJhBbpxp63 do 24 kwietnia 2017.

Opłata konferencyjna wynosi 150 zł (35 EUR) i pokrywa koszty publikacji pokonferencyjnego tomu.

Information

Application deadline for speakers:
24.04.2017 21:30
Fee:
150 zł (35 EUR)
Added on:
23 April 2017; 19:22 (Mariola Wilczak)
Edited on:
23 April 2017; 19:22 (Mariola Wilczak)

See also

10.05.2017

Konferencja poświęcona twórczości Andrzeja Wajdy

Dyrektor Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, Kierownik Zakładu Filologii Polskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Polonistów zapraszają wszystkich zainteresowanych na konferencję poświęconą twórczości Andrzeja Wajdy, która odbędzie się 18 maja 2017 roku w auli PWSZ w Tarnowie (C017).

27.05.2015

IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: "BAJKA, BAŚŃ, LEGENDA, MIT - MAGICZNY PIERWIASTEK UTWORU"

Konferencja  poświęconej będzie miejscu i roli bajki, baśni, legendy i mitu w przestrzeni naukowej i edukacyjnej. Do udziału w konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków, którzy w swoich działaniach wykorzystują ww. gatunki literackie jako źródło i inspirację swojej pracy twórczej. Inicjatywa ma na celu zintegrowanie tej części środowiska polskich i europejskich naukowców, którzy skupili swoje działania badawcze w obrębie omawianych gatunków.

22.04.2017

Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy / I Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Konferencja „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy” otwiera cykl spotkań "Humanistyka w przyrodzie - przyroda w humanistyce", których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne, diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną, a w perspektywie również nieożywioną. Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań jako humaniści wkraczamy na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też zapraszamy do współpracy biologów, geografów, geologów, czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

04.10.2016

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy

Do udziału w konferencji Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianych relacji w obrębie Słowiańszczyzny oraz między narodami słowiańskimi i niesłowiańskimi.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.