Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.09.2017 - 26.09.2017
Added on: 14.03.2017

Słowiańskie światy wyobraźni / Slavic Worlds of Imagination

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ

oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UJ

serdecznie zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową „Słowiańskie światy wyobraźni”

W dotychczasowej refleksji naukowej dotyczącej literatury dla dzieci, młodzieży i fantastycznej, kultury popularnej czy szerzej – zagadnienia wyobraźni, skupiano się przeważnie na tekstach powstałych w kręgach anglojęzycznych lub na gruncie rodzimym. Tymczasem rzadko analizowane dzieła pochodzące z kultur słowiańskich Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej przedstawiają nie tylko specyficzne wartości wraz z ich lokalnym uwarunkowaniem. Stają się również pretekstem do poszukiwania odpowiedzi na pytanie o charakter wyobraźni w słowiańskim uniwersum kulturowym, tym bardziej istotne, że we wspomnianym regionie sam fenomen wyobraźni bywał poddawany represjom i cenzurze. Niniejsza konferencja stanie się próbą przyjrzenia się następującym problemom:

 • przemiany literatur dla dzieci i młodzieży w kulturach słowiańskich
 • recepcja słowiańskich literatur dla dzieci i młodzieży w poszczególnych regionach
 • baśń i baśniowość w literaturach słowiańskich
 • folklor w słowiańskich literaturach dla dzieci
 • wyobraźnia jako narzędzie buntu i oporu w literaturze
 • słowiańskie powieści fantasy
 • utopie i antyutopie w literaturach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej
 • krainy zmyślone i światy alternatywne w literaturach słowiańskich
 • „ciemna strona wyobraźni” - zło w słowiańskich literaturach dla dzieci i młodzieży, powieści grozy,  światy chorych psychicznie i uzależnionych w tekstach kultury
 • wyobraźnia ocenzurowana – literatura dla dzieci, młodzieży i fantastyczna jako przedmiot cenzury, polityczne uwarunkowania słowiańskiej twórczości dla najmłodszych
 • wyobraźnia futurologiczna w literaturach słowiańskich, proza fantastyczno-naukowa
 • postmodernistyczne gry z wyobraźnią w słowiańskich tekstach kultury (literatura, sztuki audiowizualne...)

Języki: polski, angielski, inne słowiańskie.

Po konferencji planowane jest wydanie monografii zbiorowej.

Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres e-mail: slavic.worlds.imagination@gmail.com.

Ilustracja: http://www.switez.com/gallery.html

Information

Application deadline for speakers:
01.05.2017 21:30
Application deadline for participants:
01.05.2017 21:30

See also

01.01.2018

Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji / Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Słowiańskie światy wyobraźni 2: Granice tolerancji” organizowana jest przez Wydział Polonistyki UJ.

23.01.2019

„Słowiańskie światy wyobraźni III: metamorfozy”

Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego zapraszają na trzecie spotkanie z cyklu „Słowiańskie światy wyobraźni”. Tym razem pragniemy zwrócić uwagę na potencjał szeroko pojętych przemian, metamorfoz i przeobrażeń w słowiańskich literaturach dla dzieci, młodzieży i fantasy, jak również w dziełach literackich odwołujących się do tradycji Bildungsroman.

31.05.2016

"Wolność i wyobraźnia w literaturze dziecięcej" - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod tytułem Wolność I wyobraźnia w literaturze dziecięcej będzie poświęcona aspektom wolności i wyobraźni w literaturze i książce dziecięcej, współczesnej i dawnej. 

04.10.2016

Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy

Do udziału w konferencji Przepisywanie, różnorodność i przenikanie kultur, czyli słowiańska Wieża Babel. Przekłady, korespondencje, wzajemne wpływy zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianych relacji w obrębie Słowiańszczyzny oraz między narodami słowiańskimi i niesłowiańskimi.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.