Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.04.2019 g.17:00
Added on: 18.04.2019

Spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim w Książnicy Pomorskiej

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Szczecin

Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji „Lider”, Związek Literatów Polskich Oddział w Szczecinie oraz Książnica Pomorska zapraszają na spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim w środę 24 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00 w Sali im. Zbigniewa Herberta. Rozmowę z poetą, prozaikiem, eseistą poprowadzi prof. dr hab. Andrzej Skrendo. Spotkanie odbędzie się w ramach IV Zachodniopomorskiej Wiosny Poezji -
projektu szczecińskiego Związku Literatów Polskich.

Adam Zagajewski, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Autor kilkunastu tomów wierszy, laureat wielu prestiżowych polskich nagród literackich (wielokrotnie nominowany do literackiej Nagrody Nike) i nagród międzynarodowych. Jest m.in. laureatem  Międzynarodowej Nagrody Literackiej Neustadt (USA) zwanej „Małym Noblem"(2004), w 2013 roku przyznano mu Chińska Nagrodę Literacką Zhongkun zwaną chińskim Noblem, w 2015 Berlińska Akademia Sztuki przyznała mu Heinrich-Mann-Preis.  W 2016 roku za całokształt twórczości uhonorowany został Griffin Prize (The Griffin Trust For Excellence In Poetry Lifetime Recognition Award), otrzymał również Jean-Amery-Preis za eseje. Prowadził warsztaty poetyckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, wykładał w Committee on Social Thought na Uniwersytecie w Chicago, był także  profesorem wizytującym na University of Houst. Od 1981 roku mieszkał w Paryżu, a od 2002 roku mieszka na stałe w Krakowie.

(opis Organizatorów)
 

Information

Address:
Sala im. Zbigniewa Herberta, Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, Szczecin
Fee:
bez opłat

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.