Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.12.2022 g.12:00
Added on: 17.11.2022

Spotkanie z autorami książek „Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych" i „W lustrze snów”

Type of the event:
Copyright meeting
City or town:
Zielona Góra

Zapraszamy na spotkanie autorskie z prof. Moniką Kaczor, promujące książkę „Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych” oraz ze studentami dziennikarstwa i twórcami zbioru opowieści pt. „W lustrze snów”.

 

Spotkanie odbędzie się 16 grudnia 2022 r. o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej UZ. Poprowadzi je dr Janusz Łastowiecki.

Siedem grzechów głównych w dyskusjach publicznych Moniki Kaczor to książka poświęcona zagadnieniom komunikacji publicznej w powiązaniu z kwestią etyki słowa.

Książka W lustrze snów jest dziełem studentów I roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego i powstała w ramach zajęć z twórczego pisania. Pod względem gatunkowym zebrane opowieści są bliskie relacji prozatorskiej o zdarzeniach, osobistemu sprawozdaniu, wyznaniu, dziennikowi. Całość łączy motyw snu i lustra. Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad tym przedsięwzięciem sprawowała prof. Monika Kaczor.

Information

Address:
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762 Zielona Góra
Added on:
17 November 2022; 11:34 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
Edited on:
24 February 2023; 20:25 (Magdalena Jurewicz-Nowak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.