Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 25.01.2021 g.19:00
Added on: 24.01.2021

Spotkanie z autorkami i autorem książki „Kobiety w Polsce 1945–1989. Nowoczesność, emancypacja, komunizm”

Type of the event:
Meeting

Zespół "Archiwum Kobiet" IBL PAN serdecznie zaprasza na spotkanie z autorkami i autorem książki Kobiety w Polsce, 1945–1989. Nowoczesność, emancypacja, komunizm Małgorzatą Fidelis, Katarzyną Stańczak-Wiślicz, Barbarą Klich-Kluczewską oraz Piotrem Perkowskim. Spotkanie poprowadzi prof. Katarzyna Sierakowska.

Książka śledzi losy kobiet w Polsce lat 1945–1989 na szerokim tle komunizmu i historii powojennej Europy. Oparta o obszerną i najnowszą światową literaturę przedmiotu oraz kwerendy różnorodnych źródeł historycznych, zainteresuje czytelniczki i czytelników pragnących zapoznać się z historią kobiet w komunizmie i historią Polski, szeroko rozumianymi studiami nad problematyką genderową, historią feminizmu i historią społeczną. Przybliża najważniejsze badania i ukazuje znaczenia historii gender/kobiet dla Europy Środkowo-Wschodniej. Porusza zagadnienia aktywności kobiet w polityce, doświadczeń kobiet pracujących w mieście i na wsi, gospodarstwa domowego, ról kobiet w rodzinie, dorastania i awansu edukacyjnego, biopolityki oraz kultury urody. Zostały one zaprezentowane w kontekście tytułowych pojęć nowoczesności i równouprawnienia, aby ukazać komunistyczne projekty kierowane do kobiet na tle doświadczeń drugiej połowy XX wieku w innych krajach.
 
Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku na stronie Archiwum Kobiet.
 
Osoby, które chciałby wziąć udział w dyskusji na Zoomie, prosimy o kontakt: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.
 
(informacja organizatorów)

Information

Address:
Wydarzenie będzie transmitowane na Facebooku na stronie Archiwum Kobiet.
Fee:
bez opłat
Added on:
24 January 2021; 20:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
24 January 2021; 21:01 (Mariola Wilczak)

See also

18.10.2018

Kobiety na zesłaniu: XVIII - XX wiek. Historia, źródła, problemy

Zespółu Archiwum Kobiet IBL PAN zaprasza na wykład dr Swietlany Muliny "Kobiety na zesłaniu: XVIII-XX w.: historia, źródła, problemy", który odbędzie się w czwartek 18 października w sali 144 o godzinie 16:00.

22.10.2018

Wykład dr Alicji Urbanik-Kopeć: Ciemny pokój. Spirytyzm jako przestrzeń emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX wieku / z cyklu "Duchowość kobiet"

Archiwum Kobiet IBL PAN i Instytut Religioznawstwa UJ zapraszają na otwarte seminarium z cyklu "Duchowość kobiet", które odbędzie się 25 października o godzinie 16:00 w sali 144 Pałacu Staszica. Dr Alicja Urbanik-Kopeć przedstawi nam referat pt. Ciemny pokój. Spirytyzm jako przestrzeń emancypacji kobiet na przełomie XIX i XX wieku.

24.01.2021

Ezoteryczna duchowość kobiet, cz.3: od magii i jasnowidzenia do naprawy świata / z cyklu "Duchowość kobiet"

Zespół "Archiwum Kobiet" IBL PAN serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu "Duchowość kobiet". Wykład poświęcony ezoterycznej duchowości kobiet wygłoszą prof. Monika Rzeczycka z Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Izabela Trzcińska z AGH i prof. Agata Świerzowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

27.01.2017

Komunizm – projekty i praktyki / Międzynarodowa konferencja naukowa

Konferencja ma na celu porównanie rozmaitych ujęć „komunizmu” w perspektywie pragmatycznej i metahistorycznej. Przedmiotem analizy będą dzieje użycia tego pojęcia w kulturze okresu 1944–1989 rozumianej jako zbiór dyskursów i praktyk - krzyżujących się ze sobą, uzupełniających się, bądź wchodzących ze sobą w konflikt. Interesują nas interpretacje i sposoby użycia kategorii „komunizmu” w literaturze, kulturze i społeczeństwie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.