Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.05.2022 - 28.05.2022
Added on: 06.01.2022

Środowisko literackie Puław 1782-1831

Type of the event:
Conference
City or town:
Puławy

Konferencja jest poświęcona środowisku literackiemu, które ukształtowało się w Puławach w rezydencji Adama Kazimierza i Izabeli z Flemingów Czartoryskich i wokół niej i funkcjonowało tam od chwili przeniesienia się Czartoryskich z Warszawy aż do opuszczenia Puław przez Izabelę Czartoryską i Marię z Czartoryskich Wirtemberską w 1831 roku podczas powstania listopadowego.

Konferencja jest poświęcona środowisku literackiemu, które ukształtowało się w Puławach w rezydencji Adama Kazimierza i Izabeli z Flemingów Czartoryskich i wokół niej i funkcjonowało tam od chwili przeniesienia się Czartoryskich z Warszawy aż do opuszczenia Puław przez Izabelę Czartoryską i Marię z Czartoryskich Wirtemberską w 1831 roku podczas powstania listopadowego. Środowisko puławskich poetów i pisarzy kształtowało się przez blisko 49 lat i przechodziło szczególne, charakterystyczne przemiany. W pierwszej fazie była to przede wszystkim twórczość najbliższych współpracowników Czartoryskich: Franciszka Dionizego Kniaźnina, Ignacego Tańskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza, okazjonalnie odwiedzającego Puławy Franciszka Karpińskiego, Józefa Szymanowskiego, Grzegorza Piramowicza, Józefa Koblańskiego, J. K. Kłokockiego, ale w tym czasie znaleźli się tu lub w pobliżu także Adam Naruszewicz czy Ignacy Krasicki. Po 1796 r. Puławy zmieniają nieco charakter (koncepcja miejsca apoteozującego heroiczną przeszłość Polski ‒ jak pisze monografistka Puław, Alina Aleksandrowicz), przyjeżdżają wówczas do Czartoryskich: Tadeusz Czacki, Kajetan Koźmian. Jan Paweł Woronicz, Józef Lipiński, Franciszek Dzierżykraj Morawski, Franciszek Skibicki, Adam Prażmowski, Andrzej Edward Koźmian ‒ i dzieci Czartoryskiej: Adam Jerzy Czartoryski i Maria Wirtemberska ‒ lista tych pisarzy bądź osób jedynie okazjonalnie parających się piórem jest bardzo długa. Po 1815 roku rola Puław powoli maleje, ale ciągle są one wzorem dla poetów ‒ piszą o nich, przyjeżdżają do Puław ze względu na ich literacką sławę, wspominają o Puławach jako o ważnym miejscu i symbolu kultury ‒ jak Klementyna z Tańskich Hoffmannowa, Łucja z Giedroyciów Rautenstrauchowa itp. Nawet w oczach pisarzy, którzy nigdy tu nie zawitali, Puławy pozostawały jasnym punktem na literackiej mapie Polski (Adam Mickiewicz). A przecież wyżej wymienione zostały jedynie niektóre sfery aktywności literackiej mieszkańców i gości rezydencji Czartoryskich i nazwiska tylko niektórych twórców w mniejszym lub większym stopniu związanych z Puławami. 

Podczas obrad chcielibyśmy rozmawiać zarówno o samym środowisku puławskim, jego specyfice i historii, przedstawicielach, jak i o utworach literackich powstałych w Puławach, związanych z nimi lub im poświęconych. Przewidujemy także wystąpienia na temat relacji utworów literackich z innymi rodzajami sztuki: muzyką (śpiewogry), teatrem, sztuką ogrodową oraz analizę wizerunku Puław oglądanych z innych miejsc ‒ oczami  przedstawicieli kultury rosyjskiej, angielskiej, włoskiej, francuskiej, niemieckojęzycznej i innych. 

W programie obok obrad przewidziane jest także poznawanie Puław – rezydencji Czartoryskich oraz najważniejszych obiektów „państwa Czartoryskich” oraz zaprzyjaźnionych domów – Końskowoli, Kurowa, Parchatki, Janowca, Celejowa i innych, pobliskich miejsc związanych bezpośrednio w tamtym czasie z rezydencją Księstwa. Przewidujemy publikację tomu pokonferencyjnego, który – jeśli nic nie stanie na przeszkodzie – ukaże się w roku 2023.

Konferencja przewidziana jest jako spotkanie stacjonarne – jesteśmy przekonani, że jedynie Pałac Czartoryskich w Puławach jest właściwym miejscem dyskusji o literackiej tradycji tego ośrodka. 

Na zgłoszenia (proponowany tytuł i kilkuzdaniowy abstrakt wskazujący powiązanie tematu z problematyką konferencji) czekamy do 31 stycznia 2022 roku – prosimy kierować je na adres: srodowiskoliterackiepulaw@gmail.com.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów.

Serdecznie zapraszamy!

Komitet organizacyjny:

Marcin Cieński, Roman Dąbrowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz,

Barbara Judkowiak i Mikołaj Sokołowski

Kierownik naukowy: Tomasz Chachulski

Sekretarz konferencji – dr Magdalena Partyka


Termin: 25-28 maja 2022 r.

Miejsce: Puławy, Pałac Czartoryskich.

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN (szczególnie Pracownia Literatury Oświecenia) i Muzeum Czartoryskich w Puławach.

Zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie.

Patronat nad przedsięwzięciem: Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym

Information

Address:
Puławy, Pałac Czartoryskich
Application deadline for speakers:
31.01.2022
Added on:
6 January 2022; 16:03 (Mariola Wilczak)
Edited on:
6 January 2022; 16:03 (Mariola Wilczak)

See also

11.11.2017

Stanisław Wyspiański - artysta totalny?

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa zaprasza na spotkanie z cyklu "Krakowskie kolokwium": "Stanisław Wyspiański - artysta totalny?".

15.01.2016

Konferencja "Z warsztatów badaczy oświecenia”

Pałac  Staszica , ul . Nowy Świat  7 2 Sala im . A . Mickiewicza

12.10.2018

Oświecenie „nieoświecone”. Tradycja, tożsamość, inność

Wydarzeniu partonują Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.

09.04.2016

Środa w Towarzystwie Literackim - spotkanie z Justyną Bargielską

Zapraszamy na spotkanie organizowane przez Warszawski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza przy wsparciu m.st. Warszawy, które odbędzie się 13 kwietnia 2016 roku o godz. 18.00 w sali nr 17 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmowę z poetką i prozaiczką Justyną Bargielską o jej pisaniu (w 13 lat po książkowym debiucie) i o jej spojrzeniu na polską literaturę najnowszą poprowadzą Eliza Kącka i Karol Jaworski. Spotkanie z Justyną Bargielską zainicjuje „Środy Literackie w Towarzystwie Literackim” – cykl rozmów z wybitnymi przedstawicielami świata literatury, teatru, sztuki i nauki o kulturze. Idea spotkań wzięła się z potrzeby rozwijania kulturalno-literackich kompetencji Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza i stworzenia nowego, literacko-akademickiego miejsca spotkań twórców kultury z jej odbiorcami. Wiosenny cykl Śród w Towarzystwie Literackim to trzy rozmowy z pisarzami: Justyną Bargielską, Krystyną Dąbrowską i Jarosławem Mikołajewskim. Czwarte spotkanie poświęcimy patronowi roku 2016 – Henrykowi Sienkiewiczowi. O twórczości i dziedzictwie autora „Ogniem i mieczem” będą rozmawiać dr Grzegorz Marchwiński i dr Dawid Maria Osiński, spotkania literackie poprowadzą: Eliza Kącka, Małgorzata Pieczara-Ślarzyńska oraz Karol Jaworski.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.