Polish Studies Bulletin
Added on: 23.05.2019
Date of the event: 18.05.2019 - 18.05.2019

V Dyktando Uniwersyteckie 2019

Znamy laureatów V Dyktanda Uniwersyteckiego

W Dyktandzie Uniwersyteckim 2019 organizowanym w ramach obchodów Święta Uniwersytetu Szczecińskiego udział wzięło 111 uczestników. Inicjatorką Dyktanda Uniwersyteckiego jest prof. Ewa Kołodziejek, która w tym roku wraz z dr Rafałem Sidorowiczem przygotowała tekst dyktanda zatytułowany Marzeny marzenia i mrzonki. Wydarzenie ma charakter cykliczny i odbyło się już po raz piąty.

 

 

Decyzją jury w V Dyktandzie Uniwersyteckim przyznano:

a) dwie drugie nagrody w wysokości po 2000 zł, które otrzymały: Magdalena Gach i Daria Koć-Woźniak,

b) dwie trzecie nagrody w wysokości po 1000 zł, które otrzymały: Natalia Bitner i Monika Kołacz-Kolasa.

 

Dyktando Uniwersyteckie odbyło się w auli prof. Przemysława Małka na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Prace uczestników sprawdzało jury konkursu, w skład którego weszli pracownicy Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Adrianna Seniów, dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr hab. Leonarda Mariak, dr hab. Ewa Pajewska, dr hab. Agnieszka Szczaus, dr Rafał Sidorowicz, dr hab. Dorota Kozaryn, dr Maria Kabata, dr Beata Afeltowicz i członkinie Koła Młodych Językoznawców: mgr Karolina Janiak (przewodnicząca Koła), mgr Natalia Jóźwiak i Stella Sobiechowska.

 

Oczekując na wyniki, uczestnicy dyktanda wzięli udział w warsztatach dziennikarskich, pt. „NAGŁÓWEK – czyli zabaw kilka znaczeniem słówek”, które poprowadzili dr Paulina Olechowska i dr Krzysztof Flasiński z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Zwycięzcom nagrody wręczyli: prof. dr hab. Waldemar Gos – prorektor ds. finansów i rozwoju US, prof. dr hab. Ewa Kołodziejek oraz dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US – dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa.

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.