Polish Studies Newsletter
Added on: 16.10.2017
Date of the event: 22.06.2016 - 25.06.2016

VI Światowy Kongres Polonistów: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy. Koncepcje. Perspektywy

Na stronie internetowej VI Światowego Kongresu Polonistów zostało otwarte forum dyskusyjne, które jest owocem dyskusji prowadzonych podczas tegorocznego Kongresu.

Tematyka forum koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • certyfikacja języka polskiego;
  • rekrutacja lektorów;
  • promocja Polski w świecie;
  • podręczniki;
  • Szkolne Punkty Konsultacyjne;
  • letnie i zimowe kursy języka polskiego;
  • potrzeby osób uczących się języka polskiego;
  • szkoły społeczne;
  • Karta Polaka;
  • nauczanie języka polskiego jako obcego.

Pomysłodawcy forum zachęcają do wpisów na forum oraz do dzielenia się  swoimi uwagami, problemami lub dobrymi praktykami. Forum można przeglądać bez konieczności logowania, jednak wymagana jest REJESTRACJA, w przypadku chęci wpisywania swoich uwag.

Forum dostępnena stronie Kongresu: http://www.forum.kongrespolonistow2016.us.edu.pl/

 

 

Prezentujemy materiał fotograficzny z VI Światowego Kongresu Polonistów, który odbył się na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w dniach 22-25 czerwca 2016.

Więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/kongrespolonistow2016/.

Information

See also

22.01.2019

Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach

Katedra Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej KUL serdecznie zaprasza na wykład „Polonistyka na Uniwersytecie Narodowym im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach”.

16.10.2017

Otwarte spotkanie z cyklu "Tour de Polonistyka" w Opolu

19 października br. w godz. 11.00-12.00  (s. 301) w czasie konferencji „Bariery i pomosty w kulturze i języku" odbędzie się spotkanie z cyklu „Tour de Polonistyka”. O "Biuletynie Polonistycznym" opowie Sylwia Pikula.

27.10.2017

Niepodległa wobec języka polskiego

Katedra Historii Języka i Dialektologii, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości zaprasza na konferencję naukową „Niepodległa wobec języka polskiego” pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka.

17.11.2018

Polonistyki w Europie Środkowo-Wschodniej – teraźniejszość i perspektywy rozwoju

Podczas dwudniowego spotkania chcielibyśmy z jednej strony omówić z przedstawicielami poszczególnych instytutów i wydziałów sytuację polonistyk działających na terenie Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i innych krajów położonych w Europie środkowowschodniej, z drugiej ‒ przedstawić konkretne propozycje współpracy naukowej, projekt kolejnego kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, uczestnictwa w poszerzonej o część historyczną wersji "Biuletynu Polonistycznego", wykorzystania bieżącej literatury naukowej w ramach portalu Academica, zapewniającego elektroniczny dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej w Warszawie,  aktualnej oferty programów stypendialnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej dla badaczy, studentów i kandydatów na studia itp.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.