Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.12.2018 g.09:00 - 04.12.2018 g.16:00
Added on: 24.11.2018

Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza

Type of the event:
Conference
City or town:
Słupsk
Target groups:
PhD Students, Teachers, Independent academics

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza. Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno-religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki.

 

Instytut Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Muzeum Pomorza Środkowego mają zaszczyt zaprosić w dniu 4 grudnia 2018 roku na sympozjum pt.: Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza. Konferencja jako interdyscyplinarne działanie kontynuuje wieloletni cykl sympozjów naukowych poświęconych chrześcijaństwu na Pomorzu. Tak pomyślane przedsięwzięcie ma za zadanie przybliżyć kulturę duchową i materialną naszego Wspólnego Dobra. Konferencja Święta Barbara – patronka rybaków i ludzi morza jest formą spotkania ludzi nauki i sztuki, duchownych oraz zwykłych obywateli. Nasza inicjatywa ma przede wszystkim wymiar naukowy: historyczno- -religioznawczy oraz kulturoznawczy. Św. Barbara jest w tradycji polskiej znana głównie jako patronka górników, jednakże dla kultury Pomorza występuje w znaczeniu patronki rybaków i ludzi morza. Opowieści o Świętej do dziś stanowią także inspirującą przestrzeń do analiz realizowanych w dukcie literaturoznawstwa oraz historii sztuki. Patronat nad sympozjum objął Ks. Biskup Edward Dajczak Biskup Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej INSTYTUT POLONISTYKI AP W SŁUPSKU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU zapraszają na SYMPOZJUM: CHRZEŚCIJAŃSTWO NA POMORZU. KULTURA DUCHOWA I MATERIALNA konferencja II: ŚWIĘTA BARBARA. PATRONKA RYBAKÓW I LUDZI MORZA Słupsk, 4 grudnia 2018 r. ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SŁUPSKU Sala Rycerska, ul. Dominikańska 5-9

Information

Address:
Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, Sala Rycerska
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.