Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 15.03.2022 g.16:00 - 15.03.2022
Added on: 13.03.2022

Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej

Type of the event:
Competition
City or town:
Kielce

Przedsięwzięcie „Świętokrzyski Akademicki Mistrz Mowy Polskiej” stanowi nawiązanie do formuły i jest realizowane pod patronatem znanego od 2000 r. ogólnopolskiego programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej, który cieszy się ogromną popularnością i każdego roku wzbudza wielkie zainteresowanie. Daje szansę wyróżnienia osób posługujących się doskonałą polszczyzną zasługujących na miano Mistrzów Mowy Polskiej. (...)

Celem konkursu jest wyłonienie Świętokrzyskich Akademickich Mistrzów Mowy Polskiej, a więc wyróżnienie osób, wywodzących się ze świętokrzyskiego środowiska akademickiego, które w mistrzowski sposób posługują się językiem ojczystym.

***

Wybór ŚAMMP będzie przebiegał według następujących zasad:

• Kandydat lub osoba zgłaszająca kandydata wypełnia zgłoszenie, które należy wypełnić i przesłać do 11 marca 2022 r. na adres: pasichlidia@gmail.com

• Uwaga: Do udziału w przesłuchaniach mogą przystąpić studenci i pracownicy uczelni świętokrzyskich.

• Każdy z kandydatów przygotowuje i wygłasza pięciominutową mowę na dowolny temat.

• Wystąpienia będą oceniane przez jury w składzie:

prof. UJK Marzena Marczewska (przewodnicząca), prof. UJK Alicja Gałczyńska, prof. Grażyna Legutko, prof. UJK Anna Wileczek, dr Agnieszka Rosińska-Mamej, dr Katarzyna Ostrowska (sekretarz), mgr Lidia Pasich.

Kryteria oceny: sposób realizacji tematu, kompozycja wypowiedzi, poprawność i estetyka języka, wpływ na słuchaczy.

***

• Termin i miejsce przesłuchań kandydatów: 15 marca 2022 r., godz. 16.00-18.00, Instytut Literaturoznawstwa

i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, sala nr 70 (aula).

• Termin i miejsce Gali Świętokrzyskiego Akademickiego Mistrza Mowy Polskiej: 15 marca 2022 r., godz. 18.00,

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, ul. Uniwersytecka 17, sala nr 70 (aula).

https://ilij.ujk.edu.pl/.../Akademicki-Mistrz-Mowy...

Przewidziane są cenne nagrody! Zapraszamy

Information

Address:
ul. Uniwersytecka 17
Application deadline for speakers:
13.03.2022
Published by:
Added on:
13 March 2022; 22:50 (Magdalena Płusa)
Edited on:
13 March 2022; 23:11 (Magdalena Płusa)

See also

13.03.2022

Świętokrzyskie Dyktando Akademickie

XXX JUBILEUSZOWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM (14 –19 marca 2022 r.) Motyw przewodni projektu: Czerp mądrość od autorytetów, ale ufaj sobie. Główna idea projektu polega na stworzeniu jak najliczniejszemu gronu odbiorców (przede wszystkim uczniom ze wszystkich poziomów edukacyjnych) możliwości uczestnictwa w ciekawych spotkaniach z językiem polskim. Spotkania te organizowane są przez szkoły, instytucje edukacji, kultury i nauki. Ich wartością jest wielka różnorodność form podejmowanych aktywności. Są to: konkursy, zabawy, turnieje, slamy, spotkania z autorytetami, warsztaty, wystawy, spektakle, wykłady, recitale i koncerty, prezentacje pasji i talentów. Każde spotkanie z językiem dostarcza konkretnej wiedzy, rozwija umiejętności w obszarach pisania, mówienia, słuchania, wyrażania własnych emocji i opinii, kształtuje postawy poprzez stwarzanie szansy uczestnictwa w kulturze „wysokiej” i w działaniach, które umożliwiają rozwój człowieka bez względu na wiek i osiąganie samorealizacji. Tegoroczna idea XXX TKJ: W Jubileuszowym Tygodniu Kultury Języka chcemy skupić uwagę uczennic i uczniów na autorytetach, których wkład w polską kulturę i naukę jest nieoceniony. Pragniemy, aby kontakt z wielkimi postaciami dostarczył dzieciom i młodzieży refleksji, przemyśleń i inspiracji. Zależy nam, by uczniowie, uczestnicząc w różnorodnych wydarzeniach Tygodnia poświęconych autorytetom, mieli okazję odkrywać siebie, swoje potrzeby i dążenia; by czerpiąc z doświadczeń i osiągnięć innych, kształtowali własną tożsamość i kreowali swoją przyszłość. *** Projekt realizują instytucje związane z edukacją, kulturą i nauką: Instytut literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Kieleckie Centrum Kultury Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Sandomierzu Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego Muzeum Historii Kielc Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach Centrum Edukacji i Kultury „Szklany Dom” w Ciekotach i Gminna Biblioteka Publiczna w Masłowie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Wojewódzka Biblioteka Publiczna Miejska Biblioteka Publiczna Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego W TKJ uczestniczy ponad czterdzieści szkół z całego regionu. *** Program główny z podziałem na poszczególne dni: https://ilij.ujk.edu.pl/program-glowny-xxx-tkj/

25.02.2021

Nazwy miejscowości województwa świętokrzyskiego - problemy poprawnościowe

Uniwersytet Otwarty UJK oraz Centrum Wsparcia Językowego dla Obywatela i Urzędnika działające przy Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK zapraszają na bezpłatny webinar.

15.12.2015

Wykład otwarty Dr. hab. Andrzeja Kominka, prof. UJK połączony z promocją podręcznika z językoznawstwa kognitywnego dla studentów filologii

Zakład Komunikacji Językowej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zaprasza na wykład otwarty połączony z promocją podręcznika z językoznawstwa kognitywnego dla studentów filologii Dr. hab. Andrzeja Kominka, prof. UJK. Termin spotkania: 15 grudnia 2015 r. (wtorek) Godzina: 15.00 Miejsce: Instytut Filologii Polskiej ul. Świętokrzyska 15G, aula B5

05.10.2021

Prof. dr hab. Renata Przybylska (Uniwersytet Jagielloński): Hasło HONOR w świetle badań korpusowych. Odczyt dedykowany pamięci Prof. Krystyny Pisarkowej / spotkanie naukowe Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddziału w Krakowie)

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (oddział w Krakowie) serdecznie zaprasza na spotkanie naukowe, które odbędzie się we wtorek 12 października 2021 r. o godz. 18.00. Spotkanie będzie miało charakter hybrydowy: referent i osoby chętne do udziału spotkają się w sali 42 w budynku Wydziału Polonistyki UJ przy ul. Gołębiej 16. Dla osób, które nie mogą przyjść, spotkanie będzie transmitowane na platformie Zoom.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.