Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.10.2022 g.17:00
Added on: 30.09.2022

Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza. Biografie, autobiografie, listy…

Type of the event:
Meeting
City or town:
Szczecin
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Schoolchildren

Zapraszamy na pierwsze spotkanie z cyklu: Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza. Biografie, autobiografie, listy… pod honorowym patronatem Jego Magnificencji prof. Waldemara Tarczyńskiego – Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 6 października 2022 roku w Willi Lentza.

Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza to wspólna inicjatywa Willi Lentza i Uniwersytetu Szczecińskiego. Honorowy patronat Jego Magnificencji prof. Waldemara Tarczyńskiego i Prezydenta Miasta Szczecin Pana Piotra Krzystka nadają cyklowi nobilitujące znaczenie.

Dialogiczna idea nowego cyklu nawiązywać będzie do idei spotkań artystycznych i działań kulturalnych prowadzonych w Willi Lentza od momentu jej otwarcia przez Panią Dyrektor Jagodę Kimber i idei Szczecina Humanistycznego, organizowanego na Uniwersytecie Szczecińskim przez dr hab.Urszulę Chęcińską, prof. US. Wobec powszechnego, zainteresowania badaniami biograficznymi, będącymi wyrazem społecznego zapotrzebowania na biografie znanych i wybitnych osób, nowy cykl spotkań nosić będzie podtytuł: Biografie, autobiografie, listy…

Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza wiązać się będzie nadal ze światem nauki, kultury i sztuki, do którego droga tym razem prowadzić będzie przez archiwum. I towarzyszącą współczesnemu światu „gorączkę archiwów”, o której Jacques Derrida napisał, że jest „objawem woli panowania człowieka nad przeszłością,ale i wielką szansą przyszłościowego myślenia o życiu, nauce, kulturze, a przede wszystkim o edukacji. Zgodnie z zasadą, że „nie ma doświadczenia ludzkiego, które nie byłoby edukacją”.

Biografie, autobiografie, listy ze względu na topografię, historię i kulturę Szczecina zyskują dodatkowy europejski wymiar. Willa Lentza jest najdoskonalszym miejscem, w którym spełniają się słowa: „Człowiek to miasto, w którym mieszka. Szczecin jest miastem humanistycznym zapisanym w wielu językach. Jednym z nich jest język biografii, autobiografii i listów…”

Nowemu cyklowi spotkań Szczecin Humanistyczny w Willi Lentza. Biografie, autobiografie, listy… towarzyszyć będą artystyczne wystawy i krótkie koncerty muzyczne organizowane przez Willę Lentza, Miasto Szczecin i Uniwersytet Szczeciński.

 

Program spotkania:

  • Godz. 17.00 – powitanie i słowo wstępne, które wygłosi Pani Dyrektor Jagoda Kimber,
  • Dyskusja na temat roli biografii w literaturze, kulturze i edukacji oraz miejsca badań biograficznych we współczesnym świecie, w której
    uczestniczyć będą:
  1. Pan prof. Adam Wątor, kierownik Ośrodka Badań Biograficznych utworzonego w 2012 roku na Uniwersytecie Szczecińskim, redaktor naczelny czasopisma „Polish Biografical Studies”;
  2. Pan prof. Ryszard Skrzyniarz, redaktor naczelny czasopisma „Biografistyka Pedagogiczna”, wydawanego od 2016 roku w Lublinie przez Fundację Biografie Codzienności;
  3. Pan prof. Jerzy Madejski, redaktor naczelny czasopisma „Autobiografia Literatura Kultura Media”, wydawanego od 2013 roku w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie poprowadzą dr hab. Urszula Chęcińska, prof. US i redaktor Elżbieta Krzewska z Lublina.

 

  • Godz. 18.00 Otwarcie wystawy pt. „Tak wygląda prawdziwa Poetka”. Listy i kolaże Wisławy Szymborskiej do Joanny Kulmowej.

Słowo wstępne – Pani Dyrektor Jagoda Kimber

 

Listy Wisławy Szymborskiej i Joanny Kulmowej czytać będą:

  • Jego Magnificencja prof. Waldemar Tarczyński,Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Pan Piotr Krzystek,Prezydent Miasta Szczecin.

 

Honorowy patronat nad wystawą pełni Fundacja Wisławy Szymborskiej z Krakowa.

Information

Address:
Willa Lentza, al. Wojska Polskiego 84, Szczecin
Added on:
30 September 2022; 12:50 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
30 September 2022; 12:52 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.