Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.03.2021 - 21.03.2021
Added on: 12.02.2021

Tajemnice, zagadki, sekrety

Type of the event:
Conference

Słowa „tajemnica” i „tajemniczy” wydają się pobudzać wyobraźnię i nie bez powodu używa się ich, a niekiedy nawet i nadużywa, aby opisać sensacyjną zagadkowość otaczających nas wydarzeń, zjawisk, motywacji do popełnionych czynów, niekiedy też w kontekście niewyjaśnionych wydarzeń, przeszłości etc. Jak pokazuje historia, sekrety i tajemnice towarzyszą nam od dawna – w dyskursie publicznym i życiu prywatnym, intymnym. Bywają jednak towarem, informacyjną zachętą, produktem na sprzedaż. Sekret jest znakomitym materiałem do plotek, a sama plotka potrafi zaciemnić coś oczywistego i nadać mu pozory tajemnicy. Tajemnice są też nader chętnie odkrywane, a implikacje tego bywają rozmaite. (informacja organizatorów)

źródło: strona konferencji https://tajemnicakonferencja.wordpress.com

Warto więc o naukowy namysł nad kwestiami, które nierozerwalnie się ze sobą łączą: tajemnicą, zagadką, sekretem i podjąć się rozważań o nieco poszerzonej perspektywie. Organizatorzy konferencji zachęcają do  rozważenia ich w kontekstach historycznych, kulturowych, medialnych etc. Proponując między innymi zagadnienia (choć oczywiście do nich się nie zawężając naukowej ciekawości):

 • tajemnice, zagadki i sekrety w kulturze i jej tekstach (literatura, film, serial, gry, komiksy, sztuki plastyczne);
 • filozofia a niewyjaśnione;
 • symbole jako zagadki;
 • społeczeństwo i jednostka wobec zagadki;
 • sekrety rodzinne;
 • psychologia a sekrety i tajemnice;
 • polityka w obliczu tajemnicy;
 • historia a tajemnica, zagadka, sekret; zaginione cywilizacje;
 • sekretne stowarzyszenia;
 • spiski i teorie spiskowe;
 • religia a tajemnica;
 • ezoteryka;
 • mitologia i mit wobec tajemnicy;
 • zagadki kryminalne;
 • biografie i autobiografie; tajemnice celebrytów;
 • media i social  media; dziennikarstwo wobec sekretów i ich odkrywania;
 • skandale;
 • tożsamość;
 • cielesność;
 • estetyka a tajemnica;
 • szyfry i zagadki
 • niewyjaśnione zjawiska i katastrofy;
 • technologie i wynalazki.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres tzs.konferencja@gmail.com mija 8 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów); notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub w numerze monograficznym czasopisma w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji.

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://tajemnicakonferencja.wordpress.com/

Komitet organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
08.03.2021
Fee:
150 zł
Added on:
12 February 2021; 20:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
12 February 2021; 20:46 (Mariola Wilczak)

See also

17.10.2016

Literacka Noc Łódzkich Tajemnic Przedwojnia

Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu "Noc Literatury", tym razem zatytułowane Literacka Noc Łódzkich Tajemnic Przedwojnia. Szczegółowy program w załączniku.

05.06.2019

Konstanty IldefonsGałczyński – Mıejsca niedoczytane. O B R A Z Ś W I A T A – B I O G R A F I A – J Ę Z Y K; Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie

Konferencja ma na celu przybliżenie "miejsc niedoczytanych" w twórczości K. I. Gałczyńskiego, odczytanie tego pisarstwa dziś, z wielu perspektyw, w wielu zestawieniach. Znamienici badacze humaniści z różnych ośrodków naukowych dyskutować będą nad fenomenem poetyckim Gałczyńskiego, by na nowo osadzić tę twórczość w dzisiejszych badaniach literackich oraz przyblizyć jego dorobek współczesnym czytelnikom.

22.10.2019

Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej / Odczyt dr K. Sobolewskiej

Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego zaprasza na odczyt dr Katarzyny Sobolewskiej "Zgubiony i odnaleziony XXI tom Dzienników Żeromskiego. Tajemnica Zofii Stamirowskiej". Odczyt odbędzie się 24 października o godz. 14:30 w Warszawie.

23.06.2018

Mgr Paulina Pludra-Żuk: referat Aurora: funkcja i transmisja średniowiecznego bestsellera na przykładzie polskich rękopisów /seminarium Manuscripta.pl i Pracowni Literatury Średniowiecza

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN) i pracownia Manuscripta.pl (Instytut Historii Nauki PAN) zapraszają na kolejne połączone seminarium.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.